česky Deutsch English

Kluby seniorů

13.10.2014 (aktualizováno: 19.3.2023 15:43), Centrum sociálních služeb

Město Sokolov zřídilo kluby pro důchodce. Jejich provoz je financován městem. Činnost organizují sami senioři, na pořádání akcí získávají finanční prostředky z různých grantů a dotací, především opět od města. Kluby se schází pravidelně několikrát týdně. Každý klub má svého správce z řad seniorů.

KLUB

Klub seniorů 
Sokolov, J. z Poděbrad 2046 (bývalý DPS - sídliště Vítězná) 
správce: paní Alena Veithová
každou středu: 14,00 - 17,00 hod

KLUB

Klub seniorů "Slaměnka, o.s." 
Sokolov, Komenského 113 (bývalý DPS - Staré náměstí)
správce: pan Langer Rudolf 
telefon: 606 807 926 
1. úterý v měsíci - od 14.00 hod schůze po kuželkách 
Bohatá klubová činnost: zájezdy, turistické výšlapy, taneční zábavy, kuželky atd.

KLUB

Klub seniorů "U kláštera o.s." 
správce: paní Volfová 
telefon: 351 150 250, 732 724 678 
e-mail: milavolfova1@seznam.cz 
schůzky: každou středu od 15,00 hod (vždy v období září - květen) 
Do klubu jsou zváni i další senioři z města Sokolova.

 KLUB

Klub seniorů "Háječek" 
Sokolov, Hornická 1595 (Areál klidného stáří) 
správce: Juraj Zubko 
telefon: 774 366 095 
e-mail: seniorklubhajeceksokolov@seznam.cz 
pondělí: 13,00 - 17,00 hod 
středa: 13,00 - 17,00 hod 
čtvrtek: 15,00 - 18,00 hod - Zpívánky (pěvecký kroužek) - vedoucí - p. Valová. 

Pravidelné aktivity: různé debaty, posezení, oslavy různých svátků, půjčování knih, pěvecký kroužek. 
Členství v klubu není podmíněno členskými příspěvky. 
Zveme i další seniory z města Sokolova do řad našeho klubu, kde kromě klubové činnosti slavíme svátky, narozeniny s malým pohoštěním v přátelském kruhu.