česky Deutsch English
Aktuality
 • Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. zve seniory a zdravotně postižené na své pravidelné akce

  1.2.2015

  Plán akcí na r. 2017:

  Trénink paměti a myšlení - každé 1. pondělí v měsíci od 9,00 do 10,00 hod.
  (9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 15.5., 5.6., 4.9., 2.10., 6.11. a 4.12.).

  Tvůrčí dílna - každý 2. čtvrtek v měsíci (resp. násl. týden), vždy od 15,00 hod.
  (19.1., 16.2., 16.3., 13.4., 25.5., 15.6., 14.9., 12.10., 16.11.).

  Rehabilitační cvičení pod odborným vedením fyzioterapeutky - každý 3. čtvrtek (resp. násl. týden) v měsíci od 16,00 – 17,00 hod.

  Změna programu vyhrazena.

  Vstup je zdarma.

  Akce pořádáme:   v prostorách  klubu seniorů v ul. J. z Poděbrad 2046, v Sokolově (bývalý tzv. dům s pečovatelskou službou).

  Zájemcům budou poskytnuty informace na telef. číslech:   359 808 408,  602 724 709.

 • Program na říjen 2023

  1.2.2015

  Říjen 2023

  Trénink paměti a myšlení 

  Tvůrčí dílna pro seniory a zdravotně postižené

  ______________________________________________________________________________________

  A K T U A L I T Y :

  V r. 2022:

  Díky programu IROP,  v rámci projektu reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016805 Pořízení automobilů pro Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s., podpořeného z REACT-EU,

  organizace obdržela dotaci na pořízení 2 nových osobních  hybridních automobilů,

  splňujících parametry zvýšené energetické účinnosti (Toyota Yaris a Honda jazz 1,5e:HEV Comfort).

  Byla tak  dále zlepšena dostupnost pečovatelské služby - poskytovaná pomoc

  a sebeobslužnost klientů - především seniorům a zdravotně postiženým občanům, bydlících ve městě Sokolov a přilehlém okolí. 

  _______________________________________________________________________________________

  V září 2021:

  Organizace od Karlovarského kraje získala dotaci z dotačního programu neinvestiční podpora terénních a ambulantních sociálních služeb ve výši 26 842 Kč.

  Za tyto prostředky jejímu poskytovateli Karlovarskému kraji velmi děkujeme.

  Z této dotace jsme zakoupili další potřebné pomůcky pro manipulaci s našimi klienty, kterým poskytujeme pečovatelskou službu.

  Pomůcky pro pečovatelskou službu jsou poskytovány za podpory Karlovarského kraje.

  __________________________________________________________________________

  Dne 12.3. 2020  byl vládou ČR  vyhlášen nouzový stav  z důvodu epidemiologické situace - šíření koronavirové infekce.

  Naše organizace (obdobně jako jiné organizace i občané) se zpočátku potýkala s absolutním nedostatkem ochranných pracovních prostředků. Velmi brzy nastala obdivuhodná iniciativa občanů, kteří se sami pustili do šití ochranných roušek a darovali je potřebným.

  PODĚKOVÁNÍ 

  • Velmi děkujeme p. Jacoob a p. Lence Nguyenových a jejich rodině za darování velkého množství ušitých roušek  pro zaměstnance naší organizace,  pro naše klienty  i pro ostatní obyvatele domu s nízk. byty pro seniory.  Velmi si vážíme toho, jak členové této vietnamské rodiny rychle reagovali na nedostatek ochranných pomůcek, v těchto těžkých dobách myslí na potřebné a pomáhají nám všem.                   
  • Velký  dík  patří také našim pečovatelskám  i  dalším našim zaměstnancům, kteří kromě své náročné, rizikové práce,  také navíc šijí roušky. 
  • Velmi děkujeme též vážené paní Anně Klímové - starostce obce Dolní Rychnov za ušité roušky pro naše klienty. Všechny jsme je rozdali našim klientům, kteří z nich měli velkou radost.
  • Velmi děkujeme za sponzorský dar od firmy Pirát.cz  ze Sokolova  a  základní škole Bukovany za dodání nanofiltrů do textilních roušek a ochranných štítů pro naše zaměstnance. Tyto pomůcky využijeme při naší práci, velmi oceňujeme tuto dobrovolnou aktivitu dárců.

  Všechny obdržené roušky rozdáváme zdarma  také  našim klientům,  ale i dalším obyvatelům  domů s nízk. byty pro seniory.

  Děkujeme z celého srdce.

  Bc. Magdalena Osičková, ředitelka

  ____________________________________________________________________________

  V září 2019:

  Organizace od Karlovarského kraje získala dotaci z dotačního programu neinvestiční podpora terénních a ambulantních sociálních služeb ve výši 50 000 Kč.

  Za tyto prostředky byly zakoupeny pomůcky pro manipulaci s našimi klienty, jímž poskytujeme pečovatelskou službu.

  Pomůcky pro pečovatelskou službu jsou poskytovány za podpory Karlovarského kraje.

  ___________________________________________________________________________

  Od června 2019:

  došlo k přestěhování provozního zázemí pečovatelek - z kanceláří Komenského 113:

  - Pečovatelky pro terénní péčido objektu Slovenská 1943/2 Sokolov, koordinátorka pro terénní péči: p. Iveta Immerová - tel. 721 360 801.

  - Pečovatelky v objektu Komenského 113: do objektu J. z Poděbrad 2046, Sokolov, koordinátorka pro péči poskytovanou v domech s nízk. byty pro seniory + terén: p. Jaroslava Vokounová - tel. 607 080 537.

  ___________________________________________________________________________

  V r. 2018:

  Cílem našeho snažení je stále zkvalitňovat naše služby pro naše klienty - seniory a zdravotně postižené občany z našeho města - Sokolova a blízkého okolí. Snažíme se pomáhat našim klientům v řešení jejich potřeb, aby mohli co nejdéle a důstojným způsobem  žít ve svém domácím prostředí, na něž jsou zvyklí. Abychom mohli pružněji reagovat na potřeby našich klientů a byli více pro naše klienty dostupní, velmi jsme již potřebovali obnovit a roršířit dosavadní vozový park.  Byli jsme úspěšní v dotačním řízení ve vyhlášeném dotačním projektu MPSV ČR - "013 D 312 Cíl 5 Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb". Díky tomuto projektu tak naše organizace mohla konečně obnovit a ještě i rozšířit svůj vozový park. 

  V r. 2018 jsme tak zakoupili 3 nová malá osobní vozidla,  která slouží k přepravě našich pečovatelek za klienty, v příp. potřeby také k přepravě našich klientů. Díky získaným dotačním prostředkům (75% pořizovací ceny) tak naše organizace může pokračovat ve svém stálém úsilí - dále zkvalitňovat své poskytované služby, můžeme tak nyní pružněji reagovat na potřeby našich klientů, za což jsme poskytovateli dotací - MPSV ČR velice vděční.

  ____________________________________________________________________________________

   

 • Program klubu pro seniory "Háječek"

  1.2.2015

  Září 2023

  Pranostika lidu: Když je vlhko i v září, v lesích se houbám daří.
   

  1. 10. 9. Rekreační zahraniční pobyt v ITÁLII

  11. 9. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – Seznamování se s novým prostředím.

  12. 9. 13:00 – 15:30 Pěvecký kroužek

  14. 9. 16:00 – 19:30 ALFA CLUB SOKOLOV – Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na Společenské posezení s hudbou a tancem.

  18. 9. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – BOJÍME SE RÁDI, ALE JEN V BEZPEČÍ. Bojíme se prakticky celý život, s věkem ale naše strachy často mění podoby. Proč se tak rádi bojíme?

  19. 9. 13:00 – 15:30 Pěvecký kroužek

  21. 9. 16:00 – 19:30 ALFA CLUB SOKOLOV – Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na Společenské posezení s hudbou a tancem.

  25. 9. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – DOBA PODZIMU. Léto je definitivně za námi a s přicházejícím podzimem se nám všem opět roztáčí kolotoč nejrůznějších povinností. A právě v tomto náročném čase je důležité najít si chvilku na příjemný relax a odpočinek. My vám nabízíme příjemné posezení v klubu na Komenského ul. a V CLUBU ALFA SOKOLOV. Jste srdečně zaní.

  26. 9. 8:00 – 11:00 Mateřská školka ul. Kosmonautů. – Pozvánka seniorů na příjemně strávený čas s dětmi M.Š.

  16. 9. 13:00 – 15:30 Pěvecký kroužek

  28. 9. 16:00 – 19:30 ALFA CLUB SOKOLOV – Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na Společenské posezení s hudbou a tancem.

  Milí senioři,

  Krásné babské léto Vám všem přeje

  Váš správce Klubu seniorů Hornická 1595 – Háječek v Sokolově
  Juraj Zubko

  Říjen 2023

  Pranostika lidu: Po teplém září zle se říjen tváří.
   

  2. 10. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – Připomeneme si svátek Den Seniorů s malým občerstvením, spojený besedou s paní Černou od městské policie v Sokolově.

  3. 10. 13:00 – 15:30 Pěvecký kroužek

  4. 10. 10:00 – 11:30 Dům s pečovatelskou službou ČTYŘKA v Sokolově – Krátkým pásmem písní zpříjemníme svátek DEN SENIORŮ a nejen seniorům.

  5. 10. 10:00 – 11:30 Dolní Rychnov – Berganova ul. Domovy pro seniory s dlouhodobým onemocněním. Krátkým pásmem písní zpříjemníme svátek DEN SENIORŮ a nejen seniorům.

  5. 10. 16:00 – 19:30 ALFA CLUB SOKOLOV – Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na Společenské posezení s hudbou a tancem.

  9. 10. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – NASTARTOVALI JSME SVOU IMUNITU? Blíží se období plískanic, sychravého počasí a my opět budeme častěji posmrkávat a pokašlávat. Máte nějakou radu jak předejít těmto útrapám? Tady bude každá rada dobrá, tak nezapomeňte se s námi podělit na pondělních posezeních v klubu.

  10. 10. 13:00 – 15:30 Pěvecký kroužek

  12. 10. 16:00 – 19:30 ALFA CLUB SOKOLOV – Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na Společenské posezení s hudbou a tancem.

  16. 10. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – FANTASTICKÉ OVOCNÉ MOUČNÍKY. Užijte se voňavé dary ze zahrady a vyzkoušejte některé recepty na super křehké koláče se šťavnatým ovocem.

  17. 10. 9:45 – 11:45 KLUB – Komenského 113. Setkání s dětmi M.Š. z ul. Kosmonautů. Každá účast seniorů je vítána.

  17. 10. 13:00 – 15:30 Pěvecký kroužek

  19. 10. 16:00 – 19:30 ALFA CLUB SOKOLOV – Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na Společenské posezení s hudbou a tancem.

  23. 10. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – NALAĎTE SE NA PODZIM. Využijte nevlídné říjnové počasí k domácímu lenošení. Stačit vám k tomu bude dobré čtení, kvalitní čaj a nějaká stylová dekorace. Je to lákavé? Hýčkejte se.

  24. 10. 13:00 – 15:30 Pěvecký kroužek

  25. 10. 16:00 – 19:30 ALFA CLUB SOKOLOV – Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na Společenské posezení s hudbou a tancem.

  30. 10. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – JSTE OPRAVDOVÝ KAMARÁD? Měsíc říjen je také nejvhodnějším časem jak na Vánoce nebýt sám. Přátelství je láska bez komplikací. Jak to funguje? No vy už na to přijdete sami. Dejte vědět.

  31. 10. 13:00 – 15:30 Pěvecký kroužek

  Milí senioři,

  Všem Vám přejeme krásné podzimní dny.

  Váš správce Klubu seniorů Háječek v Sokolově
  Juraj Zubko