česky Deutsch English
Aktuality
 • Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. zve seniory a zdravotně postižené na své pravidelné akce

  1.2.2015

  Plán akcí na r. 2017:

  Trénink paměti a myšlení - každé 1. pondělí v měsíci od 9,00 do 10,00 hod.
  (9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 15.5., 5.6., 4.9., 2.10., 6.11. a 4.12.).

  Tvůrčí dílna - každý 2. čtvrtek v měsíci (resp. násl. týden), vždy od 15,00 hod.
  (19.1., 16.2., 16.3., 13.4., 25.5., 15.6., 14.9., 12.10., 16.11.).

  Rehabilitační cvičení pod odborným vedením fyzioterapeutky - každý 3. čtvrtek (resp. násl. týden) v měsíci od 16,00 – 17,00 hod.

  Změna programu vyhrazena.

  Vstup je zdarma.

  Akce pořádáme:   v prostorách  klubu seniorů v ul. J. z Poděbrad 2046, v Sokolově (bývalý tzv. dům s pečovatelskou službou).

  Zájemcům budou poskytnuty informace na telef. číslech:   359 808 408,  602 724 709.

 • Program na únor 2023

  1.2.2015

  Únor 2023

  Trénink paměti a myšlení 

  Tvůrčí dílna pro seniory a zdravotně postižené

  ______________________________________________________________________________________

  A K T U A L I T Y :

  V r. 2022:

  Díky programu IROP,  v rámci projektu reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016805 Pořízení automobilů pro Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s., podpořeného z REACT-EU,

  organizace obdržela dotaci na pořízení 2 nových osobních  hybridních automobilů,

  splňujících parametry zvýšené energetické účinnosti (Toyota Yaris a Honda jazz 1,5e:HEV Comfort).

  Byla tak  dále zlepšena dostupnost pečovatelské služby - poskytovaná pomoc

  a sebeobslužnost klientů - především seniorům a zdravotně postiženým občanům, bydlících ve městě Sokolov a přilehlém okolí. 

  _______________________________________________________________________________________

  V září 2021:

  Organizace od Karlovarského kraje získala dotaci z dotačního programu neinvestiční podpora terénních a ambulantních sociálních služeb ve výši 26 842 Kč.

  Za tyto prostředky jejímu poskytovateli Karlovarskému kraji velmi děkujeme.

  Z této dotace jsme zakoupili další potřebné pomůcky pro manipulaci s našimi klienty, kterým poskytujeme pečovatelskou službu.

  Pomůcky pro pečovatelskou službu jsou poskytovány za podpory Karlovarského kraje.

  __________________________________________________________________________

  Dne 12.3. 2020  byl vládou ČR  vyhlášen nouzový stav  z důvodu epidemiologické situace - šíření koronavirové infekce.

  Naše organizace (obdobně jako jiné organizace i občané) se zpočátku potýkala s absolutním nedostatkem ochranných pracovních prostředků. Velmi brzy nastala obdivuhodná iniciativa občanů, kteří se sami pustili do šití ochranných roušek a darovali je potřebným.

  PODĚKOVÁNÍ 

  • Velmi děkujeme p. Jacoob a p. Lence Nguyenových a jejich rodině za darování velkého množství ušitých roušek  pro zaměstnance naší organizace,  pro naše klienty  i pro ostatní obyvatele domu s nízk. byty pro seniory.  Velmi si vážíme toho, jak členové této vietnamské rodiny rychle reagovali na nedostatek ochranných pomůcek, v těchto těžkých dobách myslí na potřebné a pomáhají nám všem.                   
  • Velmi děkujeme  paní Jaroslavě Malé  za darování vlastnoručně ušitých roušek.  Velmi oceňujeme, že věnovala svůj volný čas,  své úsilí  i  prostředky  ve prospěch svých spoluobčanů  v této náročné době. 
  • Velký  dík  patří také našim pečovatelskám  i  dalším našim zaměstnancům, kteří kromě své náročné, rizikové práce,  také navíc šijí roušky. 
  • Velmi děkujeme též vážené paní Anně Klímové - starostce obce Dolní Rychnov za ušité roušky pro naše klienty. Všechny jsme je rozdali našim klientům, kteří z nich měli velkou radost.
  • Velmi děkujeme za sponzorský dar od firmy Pirát.cz  ze Sokolova  a  základní škole Bukovany za dodání nanofiltrů do textilních roušek a ochranných štítů pro naše zaměstnance. Tyto pomůcky využijeme při naší práci, velmi oceňujeme tuto dobrovolnou aktivitu dárců.

  Všechny obdržené roušky rozdáváme zdarma  také  našim klientům,  ale i dalším obyvatelům  domů s nízk. byty pro seniory.

  Děkujeme z celého srdce.

  Bc. Magdalena Osičková, ředitelka

  ____________________________________________________________________________

  V září 2019:

  Organizace od Karlovarského kraje získala dotaci z dotačního programu neinvestiční podpora terénních a ambulantních sociálních služeb ve výši 50 000 Kč.

  Za tyto prostředky byly zakoupeny pomůcky pro manipulaci s našimi klienty, jímž poskytujeme pečovatelskou službu.

  Pomůcky pro pečovatelskou službu jsou poskytovány za podpory Karlovarského kraje.

  ___________________________________________________________________________

  Od června 2019:

  došlo k přestěhování provozního zázemí pečovatelek - z kanceláří Komenského 113:

  - Pečovatelky pro terénní péčido objektu Slovenská 1943/2 Sokolov, koordinátorka pro terénní péči: p. Iveta Immerová - tel. 721 360 801.

  - Pečovatelky v objektu Komenského 113: do objektu J. z Poděbrad 2046, Sokolov, koordinátorka pro péči poskytovanou v domech s nízk. byty pro seniory + terén: p. Jaroslava Vokounová - tel. 607 080 537.

  ___________________________________________________________________________

  V r. 2018:

  Cílem našeho snažení je stále zkvalitňovat naše služby pro naše klienty - seniory a zdravotně postižené občany z našeho města - Sokolova a blízkého okolí. Snažíme se pomáhat našim klientům v řešení jejich potřeb, aby mohli co nejdéle a důstojným způsobem  žít ve svém domácím prostředí, na něž jsou zvyklí. Abychom mohli pružněji reagovat na potřeby našich klientů a byli více pro naše klienty dostupní, velmi jsme již potřebovali obnovit a roršířit dosavadní vozový park.  Byli jsme úspěšní v dotačním řízení ve vyhlášeném dotačním projektu MPSV ČR - "013 D 312 Cíl 5 Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb". Díky tomuto projektu tak naše organizace mohla konečně obnovit a ještě i rozšířit svůj vozový park. 

  V r. 2018 jsme tak zakoupili 3 nová malá osobní vozidla,  která slouží k přepravě našich pečovatelek za klienty, v příp. potřeby také k přepravě našich klientů. Díky získaným dotačním prostředkům (75% pořizovací ceny) tak naše organizace může pokračovat ve svém stálém úsilí - dále zkvalitňovat své poskytované služby, můžeme tak nyní pružněji reagovat na potřeby našich klientů, za což jsme poskytovateli dotací - MPSV ČR velice vděční.

  ____________________________________________________________________________________

   

 • Program klubu pro seniory "Háječek"

  1.2.2015

  Únor 2023

  Pranostika lidu: Svatá Háta, bývá na sních bohatá. (5.2.)
   

  2. 2. 14:00 – 18:00 Restaurace Florenc – Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na společné posezení s hudbou a tancem.

  6. 2. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – VOLNÝ ČAS. Na co se těšíte v nejbližší době? Jak trávíte volný čas, co vás ještě baví kromě rodiny? My vám nabízíme příjemnou společnost na našich aktivitách klubu seniorů Hornická 1595 – Háječek.

  7. 2. 15:00 – 17:00 Pěvecký kroužek

  9. 2. 14:00 – 18:00 Restaurace Florenc – Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na společné posezení s hudbou a tancem.

  13. 2. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – PŘEDSTAVA. Představte si, že jste politik. Jaké opatření, které by mohlo lidem usnadnit, zpříjemnit život byste přijali jako první?

  14. 2. 8:00 – 12:00 Mateřská školka v ul. Kosmonautů. - MASOPUST ve školce. Zveme seniory Sokolovska k zábavné činnosti s dětmi M.Š.

  14. 2. 15:00 – 17:00 Pěvecký kroužek

  16. 2. 14:00 – 18:00 Restaurace Florenc – Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na společné posezení s hudbou a tancem.

  20. 2. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – MASOPUST. Zítra půlnoční hodinou končí radovánky z tanečních zábav a plesů. Muzikanti pohřbí basu a začíná postní doba před Velikonocemi. Zavzpomínáme na tradice z našeho mládí z masopustních radovánek.

  21. 2. 14:00 – 18:00 Restaurace Florenc – Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na MASOPUSTNÍ VESELÍ a VEPŘOVÉ HODY.

  27. 2. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – OSUDOVÉ NÁHODY JSOU BOHATSTVÍM ŽIVOTA. Vděčíte hodně náhodám?

  28. 2. 15:00 – 17:00 Pěvecký kroužek


  Milí senioři,

  nastává jedinečná příležitost k zajištění kvalitní letní tuzemské a zahraniční dovolené. Tuzemská je zajištěna na Vranovské přehradě v době od neděle 18. 6. do neděle 25. 6. s ubytováním v penzionu na pláži se soc. Vybavením a stravou v režimu polopenze. Zde si každý přijde na své, dle vlastního uvážení od slunění, turistiku a památky, ale hlavně kvalitní relaxační pobyt. Na cestě zpět do Sokolova dle dohody můžeme uskutečnit prohlídku státního zámku v TELČI.

  Cena pobytového zájezdu celkem činí 8400,-Kč na osobu.

  Zahraniční dovolená je zaměřená k moři na ITÁLII v době od 1.9. - 10.9. s ubytováním v plně vybavených bungalovech či mobilních domech s vlastní pláží přístupnou přímo z kempu.  Cena 7390,-Kč na osobu, nezahrnuje stravu. Obchod v kempu, možnost přikoupení stravy. Na tyto zájezdy lze uplatnit platbu na 2x. První bude do 20. března.

  S přihlašováním na tel. č. 792 442 921 a v klubu seniorů Hornická 1595, dlouho neváhejte.

  Účast na zájezdy není podmíněná členstvím v klubu a pobytem v Sokolově.

  Váš správce Klubu seniorů Hornická 1595 – Háječek v Sokolově
  Juraj Zubko