česky Deutsch English
Aktuality
 • Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. zve seniory a zdravotně postižené na své pravidelné akce

  1.2.2015

  Plán akcí na r. 2017:

  Trénink paměti a myšlení - každé 1. pondělí v měsíci od 9,00 do 10,00 hod.
  (9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 15.5., 5.6., 4.9., 2.10., 6.11. a 4.12.).

  Tvůrčí dílna - každý 2. čtvrtek v měsíci (resp. násl. týden), vždy od 15,00 hod.
  (19.1., 16.2., 16.3., 13.4., 25.5., 15.6., 14.9., 12.10., 16.11.).

  Rehabilitační cvičení pod odborným vedením fyzioterapeutky - každý 3. čtvrtek (resp. násl. týden) v měsíci od 16,00 – 17,00 hod.

  Změna programu vyhrazena.

  Vstup je zdarma.

  Akce pořádáme:   v prostorách  klubu seniorů v ul. J. z Poděbrad 2046, v Sokolově (bývalý tzv. dům s pečovatelskou službou).

  Zájemcům budou poskytnuty informace na telef. číslech:   359 808 408,  602 724 709.

 • Program na leden 2021

  1.2.2015

  Leden 2021

  Trénink paměti a myšlení 

  Tvůrčí dílna pro seniory a zdravotně postižené

  Radostné vánoce,

  zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti

  v novém roce 2021

  všem našim klientům a jejich blízkým,

  všem našim spolupracovníkům

  přeje kolektiv zaměstnanců

  organizace

  Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s.

  A K T U A L I T Y :

  __________________________________________________________________________

  Dne 12.3. 2020  byl vládou ČR  vyhlášen nouzový stav  z důvodu epidemiologické situace - šíření koronavirové infekce.

  Naše organizace (obdobně jako jiné organizace i občané) se zpočátku potýkala s absolutním nedostatkem ochranných pracovních prostředků. Velmi brzy nastala obdivuhodná iniciativa občanů, kteří se sami pustili do šití ochranných roušek a darovali je potřebným.

  PODĚKOVÁNÍ 

  • Velmi děkujeme p. Jacoob a p. Lence Nguyenových a jejich rodině za darování velkého množství ušitých roušek  pro zaměstnance naší organizace,  pro naše klienty  i pro ostatní obyvatele domu s nízk. byty pro seniory.  Velmi si vážíme toho, jak členové této vietnamské rodiny rychle reagovali na nedostatek ochranných pomůcek, v těchto těžkých dobách myslí na potřebné a pomáhají nám všem.                   
  • Velmi děkujeme  paní Jaroslavě Malé  za darování vlastnoručně ušitých roušek.  Velmi oceňujeme, že věnovala svůj volný čas,  své úsilí  i  prostředky  ve prospěch svých spoluobčanů  v této náročné době. 
  • Velký  dík  patří také našim pečovatelskám  i  dalším našim zaměstnancům, kteří kromě své náročné, rizikové práce,  také navíc šijí roušky. 
  • Velmi děkujeme též vážené paní Anně Klímové - starostce obce Dolní Rychnov za ušité roušky pro naše klienty. Všechny jsme je rozdali našim klientům, kteří z nich měli velkou radost.
  • Velmi děkujeme za sponzorský dar od firmy Pirát.cz  ze Sokolova  a  základní škole Bukovany za dodání nanofiltrů do textilních roušek a ochranných štítů pro naše zaměstnance. Tyto pomůcky využijeme při naší práci, velmi oceňujeme tuto dobrovolnou aktivitu dárců.

  Všechny obdržené roušky rozdáváme zdarma  také  našim klientům,  ale i dalším obyvatelům  domů s nízk. byty pro seniory.

  Děkujeme z celého srdce.

  Bc. Magdalena Osičková, ředitelka

  ____________________________________________________________________________

  V září 2019:

  Organizace od Karlovarského kraje získala dotaci z dotačního programu neinvestiční podpora terénních a ambulantních sociálních služeb ve výši 50 000 Kč. Za tyto prostředky byly zakoupeny pomůcky pro manipulaci s našimi klienty, jímž poskytujeme pečovatelskou službu.

  Pomůcky pro pečovatelskou službu jsou poskytovány za podpory Karlovarského kraje.

  ___________________________________________________________________________

  Od června 2019:

  došlo k přestěhování provozního zázemí pečovatelek - z kanceláří Komenského 113:

  - Pečovatelky pro terénní péčido objektu Slovenská 1943/2 Sokolov, koordinátorka pro terénní péči: p. Iveta Immerová - tel. 721 360 801.

  - Pečovatelky v objektu Komenského 113: do objektu J. z Poděbrad 2046, Sokolov, koordinátorka pro péči poskytovanou v domech s nízk. byty pro seniory + terén: p. Jaroslava Vokounová - tel. 607 080 537.

  ___________________________________________________________________________

  V r. 2018:

  Cílem našeho snažení je stále zkvalitňovat naše služby pro naše klienty - seniory a zdravotně postižené občany z našeho města - Sokolova a blízkého okolí. Snažíme se pomáhat našim klientům v řešení jejich potřeb, aby mohli co nejdéle a důstojným způsobem  žít ve svém domácím prostředí, na něž jsou zvyklí. Abychom mohli pružněji reagovat na potřeby našich klientů a byli více pro naše klienty dostupní, velmi jsme již potřebovali obnovit a roršířit dosavadní vozový park.  Byli jsme úspěšní v dotačním řízení ve vyhlášeném dotačním projektu MPSV ČR - "013 D 312 Cíl 5 Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb". Díky tomuto projektu tak naše organizace mohla konečně obnovit a ještě i rozšířit svůj vozový park. 

  V r. 2018 jsme tak zakoupili 3 nová malá osobní vozidla,  která slouží k přepravě našich pečovatelek za klienty, v příp. potřeby také k přepravě našich klientů. Díky získaným dotačním prostředkům (75% pořizovací ceny) tak naše organizace může pokračovat ve svém stálém úsilí - dále zkvalitňovat své poskytované služby, můžeme tak nyní pružněji reagovat na potřeby našich klientů, za což jsme poskytovateli dotací - MPSV ČR velice vděční.

  ____________________________________________________________________________________

   

 • Program klubu pro seniory "Háječek"

  1.2.2015

  Leden 2021

  Pranostika lidu: Lednová zima i na peci je znát.
   

  4. 1. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – OHLÉDNUTÍ. Začátek roku vybízí k bilancování a ohlédnutí za uplynulým rokem. Jaký byl rok 2020? Co bylo prioritou i ve vašem osobním životě?

  5. 1. 15:00 – 17:00 Zpívánky – pěvecký kroužek.

  6. 1. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – DÁREK. Který dárek vás kdy nejvíc dojal?

  7. 1. 14:00 – 17:00 Restaurace Florenc – Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na Společenské posezení s hudbou a tancem.

  11. 1. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – PŘÁNÍ. Na co se těšíte v tomto roce, jaká přání si chcete splnit?

  12. 1. 15:00 – 17:00 Zpívánky – pěvecký kroužek.

  13. 1. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – NA JAKOU TEPLOTU VYTÁPĚT? Zajištění tepelné pohody vnitřního vzduchu v obývaných místnostech je častým dialogem u seniorů, aby jim bylo příjemně a neplatili zbytečně moc peněz.

  14. 1. 14:00 – 17:00 Restaurace Florenc – Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na Společenské posezení s hudbou a tancem.

  18. 1. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – VĚKOVÁ TOLERANCE JE DŮLEŽITOU VÝZVOU. Seniorský věk může být zdrojem na zkvalitnění mezigenerační komunikace k vytvoření smysluplných projektů. Prosíme sdělte nám vaše poznatky z běžných dnů vašeho života v seniorském věku.

  19. 1. 15:00 – 17:00 Zpívánky – pěvecký kroužek.

  20. 1. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – ŽIVOTNÍ FILOZOFIE. O vánocích míváme čas na zamyšlení i sami na sebe. To může být ta správná chvíle, kdy vykročit novou cestou vnitřní harmonie. Také promýšlíte, jak vylepšit svoje vnitřní JÁ?

  21. 1. 14:00 – 18:00 Restaurace Florenc – Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na Společenské posezení s hudbou a tancem.

  25. 1. 8:00 Mateřská školka ul. Kosmonautů 1881. Mezigenerační setkání s dětmi MŠ. Zveme seniory Sokolova k příjemnému posezení s dětmi MŠ.

  26. 1. 15:00 – 17:00 Zpívánky – pěvecký kroužek.

  27. 1. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – DOVOLENÁ – RELAX. Jak naplánovat a přežít společně volno s přáteli? Oddech – relax si zasloužíte, o tom není pochyb. A tak sledujte naše nabídky a možná si i vyberete.

  28. 1. 14:00 – 18:00 Restaurace Florenc – Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na Společenské posezení s hudbou a tancem.

  Milí senioři,

  v tomto roce máme v plánu lázeňský pobyt v LÁZNĚ LIBVERDA na pohybové ústrojí. Plánovaný termín máme na 21. až 26. března, ale kvůli koronavirové nákaze bude tento termín ohrožen. Přesto se ale zájemci hlaste a pojedeme, až nám to bude umožněno.

  Posílám vám jedno malé přání…

  Nechť vás štěstí, zdraví a láska provázejí celý rok.

  Váš správce Klubu seniorů Hornická 1595 – Háječek v Sokolově
  Juraj Zubko