česky Deutsch English

Zlikvidované stromy od obyvatelů v ulici Slavíčkova

19.6.2018

dotaz:
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně stromů v ulici Slavíčkova. Někdy v zimě jsem tady četl dotaz, zda by nebylo možné tam pokácet nějaké břízy, že lidem vadí. Vaše odpověď byla negativní. Dneska jsem si na ten dotaz vzpomněl, šel jsem totiž okolo tohoto paneláku a zarazilo mě, co jsem viděl. U večerky vchod 1681 byl zcela zničený strom a trávník, na stromě nápis, kde jsem se dozvěděl, že to samé je i z druhé strany vchodu, kde se někdo stejným způsobem postaral o jednu břízu. Zdá se, že občané bydlící v tomto vchodu se o odstranění stromů postarali sami, když jim město odmítlo vyhovět. Ono se dá celkem pochopit, že když lidé nemají doma ani z jedné strany bytu denní světlo, začne jim to po letech, spíš desítkách let, vadit, ale zničit takto stromy je neomluvitelné. Jenže na druhou stranu, oni ti občané žádali o odstranění, a kdyby tam někdo od vás zjišťoval situaci důkladně, tak by možná stačilo u stromů u večerky udělat prořez a byla by spokojenost na obou stranách. Jsem zvědavý, jak budete postupovat, jsou tam totiž další takové stromy a jsou nádherné, ale trochu mám obavy, že se inspirují i v dalších vchodech a za pár dní bude po všech stromech. Nemá město náhodou na věžácích kamery, možná by tam bylo vidět, kdo tam co vylil. Bude to vůbec někdo šetřit? Já pamatuji už hodně let a tento panelák býval nádherně obrostlý keři šeříků, krásné topoly tam byly, no za chvíli tam nebudou mít nic. Ale škoda je i těch šeříků, které likviduje Sotes, to jsem také nikdy nepochopil, proč v létě seříznou šeříky a jiné keře skoro u země a díky tomu už nevyrostou nebo vyrostou, ale jejich listy jsou zkroucené, napadené mšicemi a už prostě nemají šanci vykvést, o zámecký park se starají co to jde, ale keře mezi paneláky, to je brutalita.
~ Jan P.

odpověď:
Dobrý den, dovolte mi k vašemu dotazu reagovat pouze na vaši pochybnost, že město se situací důkladně nezabývá. Konkrétně co se týče Slavíčkovy ulice, proběhlo jednání jak se zastánci stromů, tak i s těmi, kteří je chtěli pokácet. Ne vždy, jak vidíte, s rozhodnutím města souhlasí obě skupiny lidí. Navíc jen připomínám, že o pokácení každého stromu rozhoduje nejdříve komise životního prostředí, své stanovisko vydává také odbor správy majetku, následně o tomto jedná rada města a poslední slovo má státní správa v podobě odboru životního prostřední. Co se týče ošetřování zeleně společností Sotes, vězte, že i tato společnost má nasmlouvaného odborníka, který jí doporučuje odborné zásahy a samozřejmě také kontroluje, zdali bylo postupováno v souladu s jeho názorem.
~ Bc. Jan Picka, starosta