česky Deutsch English

AKTUALIZOVÁNO: Zavedení kontejnerů na bioodpad

24.11.2017

dotaz:
Dobrý den, zajímá mne, zdali a jak je Město Sokolov připraveno na zákaz skládkování v roce 2024. Je nebo bude vytvořen postup, jak ve městě snižovat odkládání často dále využitelného odpadu do směsného odpadu? Příkladem by měly jít školy a jídelny, ale ty stále přistupují často velmi laxně k třídění např. při nakládání s obaly od mléka je to problém. Města zavádějí třídění bioodpadu, tedy kontejnery v ulicích a tím nemám logicky na mysli možnost odvozu do sběrného dvora. Podle mého laického názoru by situaci určitě prospělo rozšíření stanovišť pro tříděný odpad a zároveň zavedení tzv. pytlového systému. Osvěta jakási v patriotickém periodiku proběhla, ale není vůle ji přizpůsobit našemu městu. To, že výkupní ceny plastového odpadu je jednou nahoře a nyní dole, je tržní ekonomika a nelze se na ní vymlouvat, jestliže řadu jiných věcí dotujeme. Odpad je možné využít energeticky, jak se tomu děje ve světě. Určitě by se našla řada studentů, kteří by rádi pomohli, jen jim dát prostor. Je samozřejmě na každém z nás, jak si nakládáme s vlastními financemi, najdou se lidé, kterým je zcela jedno, že jim před domem stojí "barevné" kontejnery a stejně nebudou třídit. Nesmíme se však potom divit, že příroda se k nám jako "pánům" tvorstva zachová macešsky.
~ Jiří Korbel

odpověď:

Dobrý den, město Sokolov spolu s firmou Sotes samozřejmě bedlivě pozoruje všechny změny ve vyhláškách, které se i této oblasti dotýkají. A to tak, abychom na ně mohli včas reagovat. Co se týče nádob na bioodpad, zabývali jsme se aktuální potřebou tyto nádoby umisťovat do ulic našeho města. Musím však také dodat, že poptávka ze strany občanů našeho města po těchto kontejnerech je minimální. Zvažujeme však i nadále, jestli již nenastala doba tyto kontejnery umístit alespoň do oblastí, kde se nachází větší počet rodinných domů. Co se týče třídění jako takového, snad se mnou budete souhlasit, že město Sokolov jde v tomto ohledu nahoru (i když oba dva si umíme představit lepší čísla týkající se třídění).
Bc. Jan Picka, starosta

Děkuji za opravdu rychlou odpověď. On ten dotaz nebyl apriori o kontejnerech na bioodpad, ale je právo moderátora jej nazvat, jak jej nadepsal. Já bych jej např. nadepsal "Netřídění obalů od mléka" ve školních jídelnách. Upřímně řečeno, něco jiného je sledovat změny ve vyhláškách a něco jiného je dělat něco nepovinně nad rámec zákona a nabídnout lidem něco navíc. Každotýdenní zkušenost se svozem papíru je taková, že kontejnery jsou na víkend plné, kdy to lidi opravdu odradí třídit. V odpovědi se vyhýbáte tématice obalů na mléko a přístupu městských jídelen. Pytlový systém také zákon nenařizuje, ale mnohá města v ČR jdou touto cestou. Jen Sokolov je závislý na tom, jestli je či není svozový vůz provozuschopný či nikoli. Nemohu s Vámi souhlasit, že Sokolov "jde nahoru". Občané nemají jednak přístup k těmto informacím a hlavně okolní města jdou také "nahoru", proto Sokolov může v porovnání s nimi stagnovat nebo jít dokonce dolů. Chápu, že mnohým lidem je jedno, kolik zaplatí za svoz odpadu, jsou možná natolik bohatí, že se ani nepodívají do evidenčního listu, kde je napsaná měsíční platba za svoz odpadu. Nebo jim to zaplatí stát na sociálních dávkách, a to je mnohem smutnější.  Zkuste nás informovat pravidelně, jak se umístilo naše město v soutěži Křišťálová popelnice, kolik se vytřídilo odpadu, kolik peněz se utržilo jejich prodejem, kolik činila odměna od EKOKOMu, který shromažďuje peníze od výrobců a distributorů obalů. Pokud je toto vše obchodní informace, tak to nelze požadovat, to je jasné. Není to také nařízeno žádnou vyhláškou MŽP, tak se snad najde politická vůle. PS: Pokud jdeme podle Vás nahoru, je tedy možné jít s cenou za svoz směsného odpadu dolů? Nebo nabídnout společenstvím úpravu počtu svozů, jelikož se vozí placený vzduch. Jsem rád, že radnice zveřejnila informace, jak by mohlo, mělo či nemělo vypadat nakládání s již nechtěnými věcmi, tedy odpady. Jak jsem ve své reakci psal, Vaše odpověď nebyla k "jádru pudla" a denně se mi to potvrzuje. Obyvatelé našeho města mají velmi omezený přístup k informacím, jak město nakládá s penězi za vykázané plasty, papír, sklo a tetrapaky (např. obaly od mléka). Ne však za plechovky, které nevykazujete, jelikož je to nad rámec zákona a vyhlášek, jak píšete, že vždy město čeká na znění zákona a striktně jej dodržuje. Nic víc, nic míň. Proč jsem zmiňoval ve svém dotazu především školy a ne bioodpad? Školy jsou základem vzdělanosti, té celostátní i městské. Město jako zřizovatel má jít příkladem. To se mnou snad souhlasíte. Před lety jsem upozornil, že školy a jídelny netřídí, v systému byl chaos. To se již částečně změnilo, ale ne na 100%. Ani na tolik, aby se naplňovala litera zákona. Děti pracně soutěží ve sběru papíru a tím vlastně město obírají o peníze. Tedy o příspěvek od EKOKOM. Lze namítnout, že školy také papír prodají. To ano, ale tento papír se již nezapočítá do výkazu pro EKOKOM a o tyto peníze všichni přicházíme. Nepočítaje energii, kterou je třeba vynaložit do sběru, odnosu, přenosu, odvozu. Dále prosím o informaci, proč se ve školách vyhazují obaly od pitíček, mléka (do škol) do směsného odpadu? Možná, že naše děti ani neví, že je to také cenná surovina.Děkuji.
Jiří Korbel

Ke striktnosti zákona o odpadech a zejména bioodpadu ještě podstatná věc, kterou jsem zapomněl. Také město Sokolov vyslyšelo nabídku možnosti dotace na pořízení kompostérů na bioodpad a tak do rozpočtu na rok 2018 alokujeme částku (schvalovat ji bude zastupitelstvo v rámci rozpočtu) 2,5 milionu korun na pořízení 500 ks takových kompostérů. Ty pak budeme zapůjčovat zájemcům. Omlouvám se za opomenutí v mé předchozí odpovědi. Proč se ve školách vyhazují obaly od pitíček netuším, nicméně Váš dotaz i s mou odpovědí zasílám v kopii také vedoucí OŠK a věřím, že při nejbližší příležitosti bude nutnost a prospěšnost třídění v našich školách opět patřičným způsobem připomenuta.    
Bc. Jan Picka, starosta