česky Deutsch English

Zakázaná reklama

19.8.2016

dotaz:
Rád bych městu Sokolov poděkoval, že na svém území nemá regulovánu reklamu hlasitě pouštěnou ze stacionárních reproduktorů. Jsme doslova terorizováni od rána do večera před každým příjezdem a odjezdem vlaku nesnesitelnou reklamou nejmenovaného pivovaru začínající bojovým pokřikem a končící pozvánkou na opilecké slavnosti v jejich sídle. Děkuji! Nechci! A nechci jít ani na akce vyřvávané z ampliónů autobusového nádraží. Chtěl bych se také zeptat, zda mohu na svůj dům instalovat své amplióny a obtěžovat okolí halasnou reklamou na svou provozovnu? Asi ne, že?
~ Josef Majnek

odpověď:
Vážený pane Majnku, bez znalosti bližších okolností je těžké se k e-mailovému podání vyjádřit. Obecně však mohu uvést, že podle nařízení města Sokolova č. 1/2011, o zákazu reklamy šířené na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, je zakázáno šířit reklamu na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle zvláštního právního předpisu. Zákaz se vztahuje na celé území Sokolova v neděli a ve dnech pracovního klidu po celý den do 9.00 hodin následujícího dne, v sobotu od 14.00 hodin a v ostatních dnech od 18.00 hodin do 9.00 hodin. Komunikačními médii, kterými nesmí být uvedená reklama šířena, jsou zařízení šířící reklamu zvukem. Nesplnění, resp. porušení povinnosti stanovené nařízením je buďto přestupkem, poruší-li povinnost fyzická osoba, nebo jiným správním deliktem, poruší-li povinnost právnická osoba či podnikající fyzická osoba. Nad dodržováním povinností (zákazů) stanovených nařízením je příslušná dohlížet Městská policie Sokolov nebo Policie České republiky. Nařízení je dostupné na webu města v kategorii Městský úřad Sokolov/Obecně závazné vyhlášky a nařízení města.
~ Ladislav Simet, vedoucí odboru právního