česky Deutsch English

ŽÁDOST O ZMĚNU V JÍZDNÍM ŘÁDU LINKY Č. 3 ?

2.8.2017

dotaz:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda by nebylo možné v rámci efektivity opozdit o 5 minut odjezd spoje č. 121 linky č. 3 MHD v Sokolově z ul. Závodu míru? Důvodem je to, že v nedávné době byly přidány spoje linky č. 7 (konkrétně spoj č. 7 linky č. 7) a dochází tak k celkem zbytečnému téměř souběhu obou spojů v celé trase ul. Závodu míru - Terminál. Dle stávajícího jízdního řádu jsou odjezdy autobusů ze zastávky ul. Závodu míru v inkriminované době 16.20 (linka č. 3), 16.26 (linka č. 7), 16.30 (linka č. 3), 16.45 (linka č. 3). Opožděním spoje č. 121 linky č. 3 o 5 minut na čas odjezdu 16.35 by došlo k lepšímu rozložení odjezdů na časy 16.20, 16.26, 16.35, 16.45 a tak i lepšímu rozložení intervalů odjezdů jednotlivých autobusů. Na obrat autobusu, obsluhující spoj č. 121 linky č. 3, by to nemělo mít vliv. Děkuji za zamyšlení.
~ Jan Novák

odpověď:
Dobrý den, Váš požadavek na opoždění spoje 121 linky 485003 lze realizovat pouze o 2 minuty. A to z důvodu zachování bezpečnostních přestávek u následných spojů daných rozpisem práce. Zapracování do jízdního řádu bude realizováno od 1. září 2017 v souvislosti s rozšířením provozu spojů do zastávky Sokolov, Stará ovčárna. S pozdravem
~ Zdeněk Sokol, Vedoucí dopravního útvaru společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s.