česky Deutsch English

Za kým jít s podezřením na týrání zvířete?

19.6.2017

dotaz:
Dobrý den, zajímalo by mě na koho se obrátit, když je podezření na týrání zvířete.
~ Helena Pollnerová

odpověď:
Pokud existuje podezření na týrání zvířete, doporučujeme podnět (i neformální) předat přímo Krajské veterinární správě pro Karlovarský kraj - tel. 353 434 052 , e-mail: epodatelna.kvsk@svscr.cz, adresa: Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary. Je možné obrátit se i na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který projednává správní delikty na úseku ochrany zvířat proti týrání a rozhoduje o mimořádných opatřeních - v Sokolově je to odbor životního prostředí, paní Jindřiška Rychnová, tel. 359 808 177. Tyto případy vždy po odborné stránce musí posoudit zmiňovaná krajská veterinární správa (KVS), která je zároveň kontrolním orgánem a může zvíře fyzicky u chovatele zkontrolovat. Pokud je podnět podán obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je následně předán KVS. V případě závažnějšího týrání zvířete, kdy by týrání mohlo být trestným činem, lze týrání oznámit Policii ČR.
~ Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí