česky Deutsch English

VYUŽITÍ ZAHRÁDKY V ULICI U DIVADLA

19.7.2018

dotaz:
Dobrý den, pane starosto, prosím Vás, strašně by mne zajímalo, jak je to se zahradou v Divadelní ulici? Nesmí se sedět před barákem, ale proč jen jedna rodina smí sedět? Mají tam velkého psa, který jim neustále utíká, vrčí na děti atd. Už to trvá dlouho, co prosíme, abychom tam mohli též chodit. Je to nespravedlivé, když dětičky koukají z oken, jak si tam hrají, a my nesmíme. Prosím Vás, už s tím něco dělejte. Jste přece starosta. Děkuji moc.
~ Anonym

odpověď:
Dobrý den, k zaslanému dotazu uvádím, že v uvedené ulici U Divadla je město vlastníkem pouze několika pozemků (konkrétně p. č. 308/1, 50/2, 50/1, 834/1 a 831/2), ostatní pozemky jsou ve vlastnictví soukromém. Bohužel v dotazu není uveden konkrétní pozemek či dům. Nicméně na uvedených pozemcích města Sokolov není uzavřen žádný nájemní vztah. Pouze na pozemku p.č. 834/1 je uzavřena smlouva o výpůjčce nemovitosti se Společenstvím U Divadla 1365 - 1366 Sokolov, tzn. že zahradu užívají všichni vlastníci b.j. a nájemníci z těchto vchodů. Ostatní městské pozemky nejsou zaploceny a jsou přístupné všem občanům. S pozdravem
~ Petra Němečková, odbor správy majetku