česky Deutsch English

Vyhozený nábytek u kontejnerového stání

7.10.2016

dotaz:
Dobrý den, chtěl bych reagovat na to, co se děje u nás v ulici M. Majerové, a nejen v naší ulici. V nedávné době někdo doslova vyklidil svůj byt a veškerý nábytek "vyhodil" k místním popelnicím. Takže si umíte představit, jak to tam vypadalo. Naštěstí asi někdo zavolal úklidovou službu SOTES a ta nábytek odklidila a odvezla. Chtěl bych se zeptat, zda nejde tomuto konání nějak zabránit, či to postihnout? Není přece možné, aby si každý vyklidil svůj byt k popelnicím a čekal na to, až to služby SOTES odklidí. Tímto bych chtěl ještě mým jménem a jménem sousedů poděkovat za včasnou reakci SOTESu, protože kdyby se to neodklidilo, tak zase jiní dobráci budou nábytek demontovat a páchat ještě větší nepořádek.
~ František

odpověď:
Dobrý den, děkuji za pochvalu společnosti SOTES, kterou rád předám jak příslušnému panu místostarostovi do jehož gesce společnost spadá, tak i vedení společnosti samotné. Vaše roztrpčení naprosto chápu. Město Sokolov přijalo přes společnost SOTES před několika měsíci další (pozitivní) opatření v boji s tímto nešvarem, tedy s tím, že nezodpovědní občané města mylně předpokládají, že vynesený nábytek či jiný větší odpad musí likvidovat SOTES v rámci své činnosti. Není tomu tak. Společnost SOTES musí samozřejmě zajistit vývoz kontejnerů, a to v daných termínech. Její pracovníci jsou také povinni při každém vývozu (ale také mnohdy mimo něj) uklidit kontejnerové stání. Úklidem se v tomto případě myslí zametení drobného odpadu, který leží kolem kontejnerů nebo upadl při samotném vysypávání. V žádném případě nejsou povinni vyvážet objemnější věci, které leží v okolí stání. Město tedy po domluvě se společností SOTES nabízí službu TAXI ODPAD, která spočívá v tom, že za stokorunový poplatek společnost po telefonické domluvě přijede k jednotlivým zájemcům a odpad většího objemu či i nábytek odveze. Každý občan tímto způsobem může jedenkrát za měsíc službu využít a odpad do celkové hmotnosti 100 kg nechat zlikvidovat. Pokud pracovníci SOTESU, a nebo také odpovědní úředníci zjistí, že u kontejneru jsou Vámi popisované předměty je zahájeno přes Městskou policii Sokolov šetření každého jednotlivého případu a v případě dohledání viníka je mu dodatečně vyúčtována likvidace tohoto odpadu. Protože se mnohdy bohužel již nedaří dohledat toho, kdo odpad do kontejnerového stání přinesl, jsme vděčni za každou informaci, která nám hledání viníka ulehčí. Anonymní telefonické upozornění na Městskou policii Sokolov v době, kdy je například nábytek ke kontejneru umisťován, je ideálním řešením.

Bc. Jan Picka, starosta města

Dobrý den, nábytek se objevil u kontejnerového stání o víkendu 17. - 18. 9. V pondělí 19. 9. naši strážníci provedli šetření, sehnali svědky a díky nim ustanovili původce skládky a následně téhož dne věc vyřešili uložením blokové pokuty ve výši 5 000,- Kč. Jde o přestupek proti veřejnému pořádku dle § 47 odst. 1 písm. i) z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, za který můžeme uložit blokovou pokutu do 5 000,- Kč, takže dostal maximální možnou blokovou pokutu. Pokud by se to řešilo ve správním řízení, hrozí pokuta do výše 50 000,- Kč, pokud spáchá opakovaně v průběhu 12 kalendářních měsíců, hrozí pokuta až 75 000,- Kč.

Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie