česky Deutsch English

VRAKY V MÁNESOVĚ ULICI

12.7.2018

dotaz:
Dobrý a hezký den Vážený pane starosto, obracím se na Vás jako vrcholného představitele našeho Sokolova. Chtěl bych se jen zeptat, jestli Vaše kandidatura do zbytečného senátu, není jen útěk od rozdělané práce? Ale to je Vaše věc, dále bych se chtěl optati, určitě mi fundovaně odpovíte, kdo zodpovídá za vraky, které stojí na parkovištích našeho sídliště? Určitě mi odpovíte, že Sotes, Městská policie, Policie ČR, atd., akorát by se s tím mohlo něco dělat. Jak je vidno, komunální volby se blíží a samozřejmě se dělá vše pro spodní část města, od sociálně nepřizpůsobivých jste si už uklidili, máme je na sídlišti, moc děkujeme. Je tady radost žít za neustálého troubení, nepořádku a neklidu. V Sokolově jsem se narodil, žiji zde téměř 48 let, můj otec je první Čech narozený po druhé světové válce v Sokolově (tehdy ještě Falknově), ale jak dnes vypadá naše sídliště Michal, nikdy nevypadalo. Rýsuje se zde druhý Chánov, Janov a jim podobná sídliště. Přeberte si to, jak chcete. Možná je to jen můj subjektivní názor. Nakonec Vám přeji, aby se chyby napravily, každý děláme chyby, nikdo není bezchybný. S pozdravem
~ Ing. Karel Dolejš

odpověď:
„Dobrý den, dovolím si nejdříve přeposlat odpověď velitele MP, neboť jsem jej samozřejmě požádal o informace, jak je to s vraky v našem městě:“

„Městská policie Sokolov průběžně kontroluje odstavená vozidla v Sokolově. K tomu chci říci, že vrakem ve smyslu § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je „silniční vozidlo, které je zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla (tedy chybí světla, dveře, kola vozidla, okna atd.) Dále autovrakem ve smyslu § 36 zákona č. 185/2001 sb. o odpadech je každé úplné a neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat a věcí a stalo se odpadem.“
~ Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

„A nyní volně navážu. Jsem přesvědčený, že dotazy nejsou příslušným místem pro jakoukoliv osobní prezentaci kamkoliv, nicméně Vám s plnou odpovědností mohu sdělit, že v žádném případě neutíkám od rozdělané práce. Opak je pravdou. Za naše město a v jeho prospěch budu pracovat i v dalších letech a uvidíme, jestli jako člověk aktivní v komunální politice, nebo jako prostý SOKOLOVÁK. Mám naše město rád a není a nebude mi lhostejné, co se zde děje. Nesouhlasím také s Vaším názorem, že se zde rýsuje druhý Chánov a to i přesto, že si uvědomujeme a plně vnímáme negativní dopady jednání některých "podnikatelů". Ostatně byla to právě naše dosavadní aktivita a zarputilost, která vedla přinejmenším k tomu, že téma sociálně nepřizpůsobivých občanů a obchodu s chudobou již nejsou v naší společnosti tabu, ale otevřeně se o nich diskutuje. Přiznávám, že prozatím s výsledkem, který neuspokojuje ani Vás a nás v žádném případě. Nevím, co myslíte větou, že "od sociálně nepřizpůsobivých jsme si spodní část města uklidili a máte je na Michalu". Dovolte mi jen dodat, a tuším, že nejméně po sté, těmto obyvatelům byty za účelem bezpracného zbohatnutí pronajímá např. p. Berka a jiní. Město v žádném případě!!! Ba naopak, abychom si tzv. zametli před vlastním prahem, prosadili jsme, že nájemní smlouvy na 2 roky se již neprodlužují téměř automaticky, ale ke každé žádosti o prodloužení je dokládáno vyjádření několika odborů. Důvodem pro neprodloužení smlouvy tak může být několikrát později zaplacený nájem, množství pokut (udělené třeba za porušování městské vyhlášky), nezaplacené a neřešené pokuty apod. Dobře vím, že nejsem bezchybný a vždy se najdou rozhodnutí, která bych s dnešní znalostí věci zřejmě udělal jinak, ale chybu v podobě stěhování nepřizpůsobivých občanů mi prosím nepodsouvejte. Pokud jste náhodou narážel na přijaté opatření obecné povahy, pak jen na úplný závěr dodávám, že toto se vztahuje na každou nově podanou žádost, nikoliv na žadatele, kteří v bytech obchodníků s chudobou již bydleli před datem přijetí zmiňovaného opatření.“
~ Bc. Jan Picka, starosta

odpověď: 

„Dobrý večer, děkuji za vyčerpávající odpověď. Určitě Vám osobně nic nepodsouvám, ale toto je názor více lidí na sídlišti Michal. Spousta věcí se ve městě udělala a udělá, vždyť je to Naše město. S pozdravem Zdař bůh a uvidíme se na Hornické pouti v průvodu a setkání hornických měst, kde můžeme, když tak pohovořit, jestli bude čas. Ještě jednou hezký večer“
~
Ing. Karel Dolejš