česky Deutsch English

Úklid společných prostor v městských domech (2)

2.12.2016

dotaz:

Děkuji za odpověď na můj podnět ohledně úklidu společných prostor. Jen podotýkám, že pan ředitel Sokolovské bytové Vás neinformoval o tom, že občanský zákoník v § 2256 a § 2247 odst.2 jednoznačně stanoví, že pronajímatel ZAJISTÍ úklid společných prostor. Samozřejmě, že za úplatu jako ostatní služby. Mluvit o tom, co je v domovním řádu je výmluva. Nikdo takovou povinnost ve smlouvě nemůže mít a tudíž je to nevymahatelné. Co je v dnešní době nevymahatelné, tak jako by nebylo. Nelze do nekonečna argumentovat tím, jak všichni od 70. let minulého století uklízeli. Ještě jednou děkuji.


~ Bc. Alena Matěchová

odpověď:

Dobrý den, Váš výklad právních norem je typické vytrhávání z kontextu. Režim ve vašem domě je naprosto v souladu s Vámi zmíněnými paragrafy, což se promítá i do Domovním řádu, např. Čl. IV, odst. 2, písm. d). Pořádek ve společných částech domu je aktuálně podle obvyklých místních poměrů zajišťován uživateli bytu a jejich spolubydlícími (Čl. VIII, odst. 1, písm. b) Domovního řádu). Možnost zajištění úklidu třetí osobou byla na nám. Budovatelů v minulých letech opakovaně nabízena, vždy však byla zamítnuta. Sokolovská bytová přesto registruje negativní změny místních poměrů, tedy zvýšený nepořádek a neochotu uklízet ze strany uživatelů, a proto opět v souladu s NOZ i Domovním řádem zajistila možnost úklidu Vašeho vchodu třetí osobou, samozřejmě s dopadem na cenu služeb. Podotýkám, že toto se připravilo již před Vaším dopisem starostovi. Úklidová firma předloží nabídku, se kterou budou uživatelé bytů seznámeni a je opět na nich, jestli ji budou akceptovat, hlavně její cenu. Rovněž se ukáže, jestli je problém s nepořádkem a úklidem vnímán kolektivně nebo je Váš individuální.


~ Ing. Erik Klimeš, ředitel společnosti Sokolovská bytová, s.r.o.