česky Deutsch English

Úklid na Staré Ovčárně

9.12.2016

dotaz:

Vážený pane starosto, ahoj Honzo, je tu zas čas adventu a čas lásky , klidu a pohody. Hodně cestuji a nejen po zákoutích naší vlasti, ale i po celém světě . Moc mne mrzí, že Sokolov ,,čisté město“ je čisté pouze kolem centrální části města. Hlavní park je doslova vyšperkován a snad každý den se tam pohybuje uklízecí četa..., která zametá i již několikrát zametená místa! Jsou ovšem i jiná místa, kde leží listí, které je již zetlelé, spousta odpadků a nečistot. Sokolov není pouze opuštěné Staré náměstí, zámecký park nebo samotné centrum města! Prosím proto, pokus se napravit, dle mého názoru opravdu pravdivé věty a vrať městu heslo „čisté“, ale nejen centrum. Bydlím na Ovčárně už za dob, kdy tam bydlel pan starosta z minulosti.


~ Pavel Průcha

odpověď:

Dobrý den, ahoj, díky za Tvůj postřeh, byť ne příliš pozitivní, ale i to samozřejmě k těmto dotazům na starostu patří. Celou věc jsem konzultoval s vedoucím střediska čistění společnosti SOTES a zjistil jsem, že shodou okolností ve čtvrtek 8. 12. jak Starou ovčárnu, tak i Areál zdraví projel zametací vůz. Také jsem se s panem vedoucím domluvil na tom, že byť jde o část města, kde jsou pouze rodinné domky, bude zde prováděna kontrola a případný úklid i co se týče úklidu papíru a podobně. Věřím, že dojde ke zlepšení. V případě, že se tak nestane, prosím o opětovný kontakt, abych sjednal nápravu.


~ Bc. Jan Picka, starosta města