česky Deutsch English

Třídění odpadu

23.12.2016

dotaz:
Dobrý den, můj dotaz se týká mimo jiné četnosti svozu vytříděného odpadu. Před naším domem v ulici Boženy Němcové 1517 jsou umístěny barevné kontejnery, kdy jsou někdy (plast, papír) vyváženy 2x týdně. V poslední době je to pouze 1x týdně a navíc v nešikovný termín - úterý. Přes víkend jsou nádoby přeplněné a během pondělí je materiál všude kolem. Myslím, že termíny jsou upraveny ve smlouvě mezi městem a technickými službami. Jen nevím, jestli je to vymezeno i obdobími léto - zima. Další část se týká možnosti třídit bioodpad. Vyjádřil jste se, pane starosto, že se tomuto nebráníte, jen musí být větší zájem od obyvatel. Jaká je hranice, která by přiměla vedení radnice jednat a přiblížit tuto možnost ze sběrného dvora lidem ve městě? Mnohdy stačí jediný člověk, který uvede myšlenku v život, tak jako je tomu např. ve věci průvodu krampusáků. Někomu se holt nechce jezdit do Alp, tak to zajistí v Sokolově. Kdysi se jinému nechtělo jezdit na festival písně ... Snad nebude naše město vedeno do budoucna politicko kulturně sociálními zadáními, která zajistí lidu hry, jen toho chleba se nebude dostávat. Tím myslím, že by lidé mohli ušetřit něco ze svých příjmů a nemuseli nesmyslně platit za svoz využitelného odpadu na skládku. Světový ekologický trend se Sokolovu zdaleka vyhýbá a je to vidět např. v životě školních jídelen, kdy se netřídí plechovky, tetrapakové obaly atd. Bohužel fakticky ono politické zadání chybí. Kdyby existovalo, bylo by to vidět. Stačí si dát do nového roku to správné předsevzetí. Tímto přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a krásný a bohatý nový rok.
~ Jiří Korbel

odpověď:
Dobrý den, dotaz bychom rozdělili na dvě části. První se týká tříděného odpadu, ten se vyváží dvakrát týdně (v souladu se smlouvou), a to v úterý a v pátek. Může nastat situace, a ta se v nedávné době právě na tomto stanovišti stala, kdy po vývozu někdo nacpe téměř celý kontejner novým odpadem. V případě tohoto stanoviště to bylo po pátečním vývozu - někdo zaplnil o víkendu kontejner polystyrenem z obalů zboží (snad lednice, pračka nebo jiné domácí spotřebiče), a to do dvou třetin nádoby. Je nasnadě, že pak objem nádoby nepostačí na odpad produkovaný zde bydlícími lidmi do dalšího vývozu. Na toto pana starostu na FB upozorňovala paní Blechová cca před dvěma měsíci. Není však pravda, že se vývozy neprovádějí dvakrát týdně, osobně průběžně práci našich pracovníků kontroluji a neshledávám pochybení a závady ve vývozu. K bodu dvě z hlediska firmy SOTES Sokolov bychom k bioodpadu uvedli následovné. Každý občan má možnost odevzdat svůj bioodpad (posekaná tráva, shrabané listí, ořezané větve atd., čehož produkují baráčnické domácnosti nejvíce) zdarma ve sběrném dvoře a je dále zpracován v režimu komunitního kompostování. Tento způsob nakládání s bioodpadem je nejen ekonomický, ale především vysoce ekologický. Jistě nemusíme uvádět, že jak náklady, tak ekologická zátěž při svozu jsou daleko vyšší, než je efekt. Nemluvíme ani o tom, že v našem městě více než 80% obyvatelstva bydlí v panelové zástavbě a tento druh odpadu neprodukuje.

S upřímným pozdravem za firmu SOTES Sokolov
~ René Bolvari, středisko odpadů a čištění