česky Deutsch English

Strážníci na autobusovém nádraží

2.9.2016

dotaz:
Měla bych prosbu, více strážníků vysílat na autobusové nádraží a aktivně vykazovat kuřáky ze stanovišť, případně pokutovat. Děkuji.
~ Ing. Věra Hoblová

odpověď:
Dobrý den, oblast autobusového nádraží je jakousi vstupní branou pro všechny, kteří do našeho města přijíždějí, ať už autobusem nebo vlakem a vedení města si je toho plně vědomo. V současné době je ulice Nádražní a U Divadla monitorována a kontrolována možná nejčastěji z celého města a věřím, že jak strážníci Městské policie Sokolov a asistenti prevence kriminality, tak také příslušníci Policie ČR dbají na dodržování zákonů a vyhlášek. Mezi ně rozhodně patří také dodržování zákona o kouření a já ještě všem strážníkům připomenu nutnost respektování i tohoto nařízení.
~ Bc. Jan Picka, starosta města