česky Deutsch English

Spekulant s byty

14.10.2016

dotaz:
Dobrý den, pouze chci reagovat na článek v Sokolovském Patriotu ohledně jednoho spekulanta s byty. Je to naprostá pravda, co ten pán píše a není tam zdaleka vše, jak se majitel bytů chová i k jiným lidem, kteří musí bydlet vedle jeho nájemníků. Jako příklad: Víme s naprostou jistotou, že od jeho nájemníků se po baráku začali rozšiřovat švábi. Když jsme ho upozornili, jeho odpověď byla: "Ti švábi mají na sobě napsáno mé jméno?" A bylo to. Nábytek, který při stěhování jeho nájemníci nechají např. ve společných prostorách, ho nezajímá, to není jeho, to je nájemníků. "Starejte se." Poškodí nový výtah, "vymáhejte si to po nájemnících, já to neudělal" a plno jiných příkladů. Má cenu být slušný a snažit se něco vylepšovat a dělat? Všude tohoto majitele znají, bohužel on v tom umí chodit a nic mu nehrozí.
~ S pozdravem Denis

odpověď:
Dobrý den, dovolte mi, abych dle možností odpověděl na váš dotaz. Předpokládám totiž, že se jedná o byt v domě, který není ve vlastnictví města, možnost našeho vlivu je tak bohužel o to menší. Touto situací se musí zabývat příslušné společenství vlastníků a společným postupem tlačit na majitele bytu, aby zjednal nápravu. Osobně doporučuji také konzultaci s krajskou hygienickou stanicí s hasičským záchranným sborem, to v případě nedovoleného uskladňování věcí z hořlavého materiálu a omezení únikových cest a od věci není jistě ani konzultace s právníkem zabývajícím se touto problematikou.
~ Bc. Jan Picka, starosta