česky Deutsch English

Ruch na dětském hřišti na Vítězné

16.4.2018

dotaz:
Dobrý den, nevím, jestli jsem první, kdo Vám píše ohledně dětského hřiště v uzavřeném obvodu Sportovní a Atletické ulice. Život, respektive bydlení v této lokalitě se kvůli hřišti hodně zhoršilo vinou neustálého řevu z dětského hřiště hlavně pro starší obyvatele a hlavně pro ty co mají okna na tuto stranu. Jsme odkázáni 8 měsíců mít zavřená okna v odpoledních až podvečerních hodinách. Není to jen můj názor, ale převážná většina bydlících nenechává v klidu tenhle někdy až ohlušující řev.
~ Jiří Měřička

odpověď:
Dobrý den, několikatisícové sídliště má své moderní dětské hřiště a lidem vadí, že si na něm hrají, smějí se a křičí děti. Musím v úvodu své odpovědi napsat, že pro mě je to smutné konstatování o stavu naší tolerance. Ale samozřejmě se pokusím odpovědět spíše v rovině věcné. Tedy ano, jste první, kdo se takto písemně obrací na starostu s kritikou chování dětí na tomto hřišti. A malinko poopravím Váš údaj o osmi měsících. Hřiště je otevřeno na měsíců sedm (1. 4. - 31. 10.). Musím však otevřeně dodat, že názorů na dětské hřiště je samozřejmě několik. Velká část obyvatel (logicky zejména rodiče malých dětí) jeho otevření přivítala, velká skupina obyvatel jeho otevření vzala na vědomí a víc jej nekomentuje, další chápou, že takto velké sídliště by centrální a moderní hřiště mělo mít, ale přivítali by, kdyby stálo v jiné části sídliště, a pak zaznamenávám i hlasy kritické. Docela mě zaskočil fakt, že poslední skupinu tvoří také Ti, kteří mají děti, ale již odrostlé. Jakoby právě tito tatínkové a maminky zapomněli na dobu, kdy byli vděční za každý dohledný kout, kde si jejich děti mohly hrát. Když jsme na začátku přemýšleli o umístění hřiště, tak jsme věděli, že musí být především v dosahu rodičů s těmi nejmenšími. Těch míst na tomto sídlišti moc není, respektive jsou tři. První jsme zamítli, protože jde o uzavřený trakt domů Atletická, Vítězná a Spartakiádní (a netuším, proč hovoříte právě o tomto traktu jako uzavřeném). Druhé místo je rozvojová louka pod asfaltovým hřištěm a tak jsme se shodli na posledním možném, tedy stávajícím umístění. Protože jsme si byli dobře vědomi, že větší hřiště bude přeci jen změnou v životě sídliště Vítězná, přijali jsme hned od začátku jistá opatření. Hřiště není celodenní a celoroční, ale má své otvírací období a otvírací hodinu. Konkrétně tedy od 1. 4. do 31. 10. a to vždy od 9:00 do 19:00 (jen o letních prázdninách dle zájmu uvažujeme o prodloužení do 20:00). Hřiště odemyká a zamyká správce v souladu s provozním řádem, zároveň provede drobný úklid (v současné době tohoto správce poptává společnost SOTES a věřím, že jej co nejdříve najde). Hřiště je pod dohledem kamerového bodu, který je umístěn na střeše sousedního domu. Ode mě pak směřují o to větší slova uznání všem, kteří stejně jako já, bydlí v bezprostřední blízkosti hřiště U velryby. Jsem přesvědčený o tom, že jen tehdy budou sídliště živá, pokud zde uslyšíme i dětský smích. A jestli ten dětský hlahol a smích jde z krásného, moderního a bezpečného hřiště, pak je to jedině dobře. Sídliště Vítězná je nejmladším sokolovským sídlištěm a udělejme společně vše proto, a to i za cenu jisté tolerance, aby také jeho obyvatelé patřili k těm nejmladším. Jak věkem, tak i přístupem k životu.
~ Bc. Jan Picka, starosta