česky Deutsch English

Reklamní cedule a poničené auto

10.3.2017

dotaz:
Dobrý den, 2. března 2017 v 14.00 hod mi na náměstí Budovatelů reklamní cedule nehtového studia odnesená větrem poničila vůz. Byla přivolána PČR která zajistila fotodokumentaci. Bohužel policista, který záležitost vyřizoval, podal majitelce tohoto studia mylné informace, že škodu vyřídí má pojišťovna. Majitelka se tedy se mnou o náhradě škody odmítla bavit. Poukazovala též na skutečnost, že pozemek je města a ona za pronájem místa na reklamní ceduli řádně platí. Domnívá se tedy, že záležitost by mělo řešit město. Obracím se tedy na Vás o radu, s kterým odborem městského úřadu bych měl já nebo právník záležitost řešit? Děkuji za odpověď
~ Čeněk Červenka

odpověď:
Dobrý den, pokud někomu vznikla škoda v důsledku špatně zajištěné reklamní cedule, musí se poškozený s nárokem na náhradu škody obrátit na vlastníka cedule či toho, kdo se měl o ceduli starat. To, že se v souvislosti s umístěním cedule na pozemku města hradí nějaká úplata (např. ve formě místního poplatku za užívání veřejného prostranství), nemůže bez dalšího přenést odpovědnost za vzniklou škodu na město. Doporučuji tedy celou záležitost řešit s majitelkou zmíněné cedule.
~ Bc. Jan Picka, starosta