česky Deutsch English

Reakce k třídění odpadu a svozu BIO odpadu z 23. 12. 2016

6.1.2017

dotaz:
Dobrý den, dovolím si reagovat na odpověď pana Bolvariho ohledně třídění odpadů a přístupu Sotesu k této problematice. Kontejnery na třídění před naším domem (B.Němcové 1517) slouží cca pro 300 lidí v této oblasti. Nehledě k tomu, že občas a pravidelně využívá modrou nádobu výlepová firma velkoplošných billboardů firmy PENNY. K bodu 2) - dotaz byl směřován poněkud jiným směrem, a to k vyjádření pana starosty, že je možné uvažovat o instalaci nádob na sběr bioodpadu v případě, že bude dostatečný zájem za strany občanů. Mne tedy zajímá, jaké množství je považováno za dostatečné? Chápu, že svoz bioodpadu je finančně "náročný", proto jej provádějí v nemálo městech a obcích naší republiky... Chápu, že postoj s.r.o. bude vždy upřednostňovat ekonomický, tudíž úsporný (?) režim. Budeme tedy svážet bioodpad produkovaný 80 % obyvatel z panelové zástavby na skládku, kde začíná tlení, produkce skleníkových plynů ... Nikdo z těch 80 % lidí neloupe slupky z brambor, neloupe pomeranče, banány, nepoužívá olej k fritování ... No, opravdu zajímavý názor bývalého starosty města. Dále jsem zmínil, že školní jídelny netřídí plechovky a tetrapakové obaly, což je asi pochopitelné, není-li to požadováno zákonem. Bohudík se blíží doba, kdy se radikálně omezí skládkování a bude tedy nutné učinit náležitá opatření. Škoda, že město nevyužívá veřejný mediální prostor k prezentaci ekologické osvěty - kdy je neekologické vyhazovat do popelnic vzduch, tj. obaly sešlapat, že je možné změnou počtu svozů směsného odpadu 80 % obyvatel panelové zástavby ušetřit polovinu nákladů. Rád bych také zmínil, že není povinnost mít pronajatou popelnici, je však nutné posléze prokázat, jakým způsobem nakládá člověk s odpadem. Domkaři se tedy mohou i domluvit mezi sebou a používat 1 nádobu. S pozdravem
~ Jiří Korbel, ml.

odpověď: