česky Deutsch English

Propadající se silnice v ulici Spartakiádní

2.9.2016

dotaz:
Dobrý den pane starosto, mám dotaz ohledně propadlé silnice v ulici Spartakiádní naproti č. p. 1960. Před několika roky se dalo okolo propadlého místa zábradlí a tím to skončilo. Místo se stále více propadá a zasahuje do jízdního pruhu. Je naplánovaná nějaká oprava? Nebo časem uzavřete celou ulici? Děkuji a přeji pěkný den
~ L. Bemer

odpověď:
Dobrý den, naprosto s Vámi souhlasím. O neutěšeném technickém stavu vozovky v ulici Spartakiádní vím velice dobře, konec konců v této ulici bydlím. V současné době probíhá generální oprava povrchu ulice Vítězná, která bude v letošním roce dokončena. A současně s tím město nechalo zpracovat projekt na rekonstrukci ulice Spartakiádní. Již bylo vydáno územní rozhodnutí a nyní jsme těsně před vydáním stavebního povolení. Pak už jen záleží na zastupitelstvu města, zda podpoří uvolnění financí pro realizaci v roce 2017. Věřím, že převládne shoda v tom, že je v následujícím roce potřeba zrekonstruovat přinejmenším polovinu této ulice a to právě v místech, kde se začíná nejvíce propadat. Hovořím o úseku od křižovatky, kde je restaurace Vítězná, ke křižovatce do ulice Atletická. Rád bych ještě dodal, že chceme zahájit nutnou rekonstrukci u Komerční banky. A protože jedna z objízdných tras může být právě v ulici Spartakiádní, je nutno počkat na dokončení zmiňované rekonstrukce křižovatky. Chci být optimistou a tak věřím, že se rekonstrukce části ulice Spartakiádní přinejmenším zahájí již v příštím roce.
~ Bc. Jan Picka, starosta města