česky Deutsch English

Připomínky

27.1.2017

dotaz:

Dobrý den pane starosto.

1. Na podzim jsem se byl projet na kole směrem na Krudum. Od Vítkova Lobezským údolím a pak nahoru na Milíře po stezce 2022. Je trochu zarážející, že u odbočky na Milíře je na turistické značce napsáno Lobezské údolí a na cykloturistické Lobzecké údolí. Je to myslím ostuda toho, kdo navrhl označení.

2. Při konání akcí jako jsou Hurá prázdniny, Den horníků, se řidiči naučili parkovat na Šenvertě v ul. Dr. Kocourka a v přilehlých ulicích. Přeci jen, stačí proběhnout podchodem a pak je to už jen pár metrů. V tu chvíli se tu parkuje všemožně "na divoko" tj. na zelených plochách a na vozovce, kde nezůstává dostat místa pro projetí IZS natož osobních aut. Bylo by možná vhodné udělat tuto ulici na několik hodin jednosměrnou a to od ul. Kraslická. Vyjíždělo by se na severní obchvat průjezdem u strojírenské firmy.

3. Zatáčka v ul. Dr. Kocourka pod fy. Krby kamna v místě bývalého nadchodu přes železnici.  Je tu absence chodníku již od ul. Ondříčkova. Byl jakýsi chodník u LB Auto, ale na něm je neustále zaparkováno několik aut, to stejné na druhé straně. Ráno se proplétají lidé jdoucí k nádraží (i když stejně přeběhnou koleje k Wielandu) mezi projíždějícími auty. Nejhorší je to právě dole v zatáčce, kam ústí ještě výjezd z areálu v ul. Rolnická. Pokud se tam sejde kamion, autobus, chodec a osobní auto, tak je to na několik minut se vyhýbání. Bylo by možné tuto zatáčku alespoň rozšířit nebo umístit zrcadlo? Někdy je to doslova o centimetry.

4. Špatné rozhledové podmínky při vyjíždění od Kauflandu. Zejména směrem na Loket je viditelnost snížena vegetací. Obdobně je na tom výjezd od Penny Marketu, kde směrová cedule Penny market zhoršuje výhled v křižovatce v ul. Závodu míru.

5. V ul. Fügnerova a v ul. Tělocvičná jsou garáže, které se už rozpadají. V první zmíněné ulici, jen MP obehnala garáž páskou "Zákaz vstupu". Pásku již vzal ale vítr. Z takových objektů se pomalu a jistě stávají černé skládky. Proč např. město neapeluje na majitele, aby své nemovitosti daly do pořádku? Nehledě na to, že chátrající a rozpadávající se garáž v řadě, poškozuje i sousedící garáže.

6. V posledních letech se v Sokolově opravily mosty přes vodní toky. Bude se opravovat i silniční most za Wielandem směr Citice? A co vedle stojící železobetonový velmi chátrající most? 


~ Anonym

odpověď:

Dobrý den, dovolte mi odpovědět na vaše připomínky.

1) Dle mého názoru jde o klasický a bohužel neodhalený překlep při zadávání názvu údolí. Bohužel netuším, kdo realizoval toto označení, ale pověřím někoho z pracovníku úřadu, aby se i tímto zabýval.

2) Souhlasím s tím, že při konání velkých akcí je opravdu problém zaparkovat tak velké množství vozidel návštěvníků. Město Sokolov společně s organizátorem před každou takovou akcí nejenom vyzívá návštěvníky, aby využili spíše prostředky hromadné dopravy, ale také se na samostatných pravidelných poradách týkajících se těchto akcí probírá s Policií ČR opravdu důkladně všechna potřebná opatření. Vždy se snažíme připravit na takové velké množství aut, a věřte, že všechna přijatá opatření jsou v rámci možností jak ze strany města, tak i například Dopravního inspektorátu PČR.

3) Touto situací se bude zabývat nejbližší koordinační rada za účasti příslušných odborů a složek IZS.

4) Přiznám se, že nesdílím váš názor na špatné rozhledové podmínky od výjezdu u Kauflandu. I já do tohoto obchodu jezdím často nakupovat a opravdu nemám pocit, že by při správném najetí do křižovatky byl výhled komplikován. Co se týče cedule u Penny, také k jejímu osazení jistě došlo po konzultaci s příslušnými institucemi (odbor dopravy MěÚ Sokolov, Dopravní inspektorát PČR apod.)

5) Chtěl bych poopravit váš názor, že město neapeluje na majitele obdobných objektů. Děláme to jak v případě garáží, které uvádíte, tak zejména u garáží, které stojí v oblasti jižního lomu. Někdy i nad rámec svých povinností město zajišťuje úklid těchto vznikajících skládek, a to právě proto, aby nedošlo k vyhrocení celé situace. Co se týče komunikace s majiteli garáží, tak je velmi složitá, neboť mnohdy jde o majitele, kteří v Sokolově nemají trvalé bydliště.

6) Dotaz ohledně mostu za Wielandem by měl směřovat spíše na Krajský úřad Karlovarského kraje, neboť komunikace včetně mostu není majetkem města Sokolova. Co se týče chátrajícího mostu u Citic, dovolím si vás informovat, že tento most nemá žádného majitele, a tudíž není nikdo, kdo by jej opravil. Celou věc si dovolím ale malinko upřesnit. V současné době město Sokolov projektuje cyklostezku jejíž součástí by tento most mohl být. Je potřeba ale dodat, že se tak stane pouze v případě získání dotace, neboť oprava mostu by byla finančně velmi náročná a stejné by to bylo také v případě jeho zbourání. 


~ Bc. Jan Picka, starosta města