česky Deutsch English

PŘEROSTLÝ STROM A PARKOVÁNÍ V UL. ŠVABINSKÉHO

3.7.2018

dotaz:
Vážený pane starosto, obracím se na Vás s dvěma dotazy: 1) Jako společenství vlastníků Švabinského 1719-1720 jsme minulý rok žádali o odstranění stromu mezi těmito vchody, kdy jeho výška pomalu přesahuje výšku panelového domu, větve dosahují na parkoviště, stíní přes den světlu a v minulosti byly jeho kořeny poničeny firmou ČEZ, bohužel o tom není fotodokumentace jako důkaz a špatně se pod ním prochází. Nicméně žádosti nebylo vyhověno, ale bylo přislíbeno, že strom bude alespoň prořezán, bohužel se tak dosud nestalo. Větve znesnadňují průchod do obou vchodů, kdy pod větvemi již neprojde ani dospělý člověk. Bude teď strom někdy prořezán nebo pod ním budeme za chvíli chodit po čtyřech? 2) Druhý dotaz se týká parkování v této lokalitě, resp. parkování na straně 6.ZŠ, kdy čáry, které zde byly jsou už léta minulostí a některým řidičům je úplně jedno, že zaparkují pomalu dva metry od dobře zaparkovaného auta a zaberou tak dvě parkovací místa. Kdyby to byl jen jeden, ale takových řidičů jsou desítky a tím pádem zhoršují už tak zoufalou situaci, co se zde parkování týče (kdyby šla vkládat fota, viděl byste sám). Je možnost alespoň obnovit čáry a řidič si tak mohl zkontrolovat, jak zaparkoval? Děkuji za odpověď.
~ Marešová

odpověď:
Javor stříbrný v ul. Švabinského 1718-1720, který žádáte odstranit, byl v minulosti několikrát konzultován certifikovaným arboristou. Ten ořez stromu nedoporučil z důvodu hrozícího odlamování velkých větví a narušení bezpečnosti. Písemné vyjádření jsme na žádost zasílali SVJ. Protože se náklon stromu ale nejeví jako zcela stabilní, bude provedena arboristickou společností tahová zkouška, která prověří odolnost proti zlomu a vyvrácení. Na základě výsledků tohoto měření bude vyhodnoceno jeho případné kácení. S lajnováním parkovacích míst v ul. Švabinského u 6. ZŠ se v letošním roce počítá. Musíme ale upozornit na to, že se každým lajnováním za podmínek dodržování předepsaných norem sníží počet parkovacích míst.
~ Ing. Alžběta Kubalíková, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku