česky Deutsch English

Přechody v problematických úsecích

17.3.2017

dotaz:
Dobrý den, zajímalo by mě, zda máte v plánu udělat přechod pro chodce mezi chodníky z Dolního Rychnova a Vítěznou a dále také u křižovatky pod Krufinem a u končícího chodníku naproti Baníku. Chodím tu tudy velice často s kočárkem a dostat se z Rychnova na pěší stezku pod Baník je opravdu umění. Kolikrát čekám u silnice i 10 minut, než se odvážím ji přejít. Touto cestou chodí i spousta dětí do školy, takže by stálo alespoň za úvahu, jak v tomto úseku zvýšit bezpečnost. Mockrát děkuji za odpověď a přeji Vám příjemný den!
~ pí. Volfová

odpověď:

Dobrý den, na přechodu na obchvatové silnici II. třídy se již pracuje. Po vypracování projektové dokumentace bude nutné její projednání a schválení zejména Policií ČR DI a souhlas vlastníků dotčených pozemků, neboť obchvatová silnice není v majetku města Sokolov. Křižovatka pod Krufinem: domnívám se, že je myšlena křižovatka komunikací Vítězná a spojka na obchvatovou komunikaci. Tak zde je dle schválené projektové dokumentace místo pro přecházení, značený přechod je směrem do centra cca 50m před objektem základní školy Běžecká. Končící chodník pod Baníkem - určitě se zde situace změní. Po stavebních úpravách Spartakiádní, které město Sokolov chce zahájit letošní rok a dopracovat v roce 2018 je předpoklad, že dojde k vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy komunikace Atletická, kdy součástí PD bude úprava křižovatky a prodloužení chodníku.
Hana Špičková, vedoucí Odboru rozvoje města

Dobrý den, dovolím si jen krátké doplnění vedoucí odboru. Mezi Vítěznou a Dolních Rychnovem, jak již bylo zmíněno, je silnice, která není v majetku Sokolova ani Dolního Rychnova. Nicméně vedeni města na základě připomínek tuto nebezpečnou situaci bude řešit a postupuje v tom velmi aktivně. Vyvolali jsme jednání s majitelem zmíněné komunikace, do kterého jsme zahrnuli i obecní úřad Dolního Rychnova a děláme vše pro to, aby se jak sokolovští občané, tak občané Dolního Rychnova přes tuto silnici dostávali co nejbezpečněji a to i přesto, že vybudování a následná údržba přechodu bude město i obec stát určité finanční prostředky.
Bc. Jan Picka, starosta