česky Deutsch English

Prasata v areálu Bohemia

19.6.2018

dotaz:
Dobrý den pane starosto, z důvodu dlouhodobého výskytu divokých prasat v areálu - na a za "Bohemkou" se připomínám s možností posečení louky parcela 877/24, včetně prosekání porostů a dále bych doporučil vysekat a vyčistit parcelu 1206/1 - 2, kde jsme opět zaznamenali výskyt uvedené skupinky divokých prasat včetně selat. V uvedených porostech se rádi zdržují, přebíhají silnici mezi loukami, přičemž několikrát již mohlo dojít i ke kolizi vozidel vyjíždějících ze zahrádek. Prasata jsou již tak "ochočená", že nereagují ani na psy, na troubení vozidel, řev, tleskání, i když je od nich člověk v automobilu do 3-4 m. Což se nám stalo i při příjezdu po našem rozhovoru.
~ Jiří Karmazín

odpověď:
Dobrý den, reaguji na váš dotaz i na osobní rozhovor, který jsme měli, a dovolím si dodat, že jsem na svůj úkol nezapomněl. Na poradě odborů jsem požádal vedoucí odboru rozvoje města, aby společnosti Sotes uložila posekání pozemku, o kterém jsme hovořili. Také si dovoluji zopakovat to, co jsem vám řekl, tedy že bohužel žádný z myslivců nepůjde střílet divočáky právě do této oblasti. Zatímco v oblasti Šenvert se nám přeci jen jedno myslivecké sdružení přihlásilo, v areálu Bohemia i zástupci tohoto sdružení z bezpečnostních důvodů naši prosbu odmítli.
~ Bc. Jan Picka, starosta