česky Deutsch English

Parkování v ulici Vítězná

2.12.2016

dotaz:

Vážený pane starosto,rád bych reagoval na realizaci úprav a oprav vozovky v ulici Vítězná, zejména u bytových domů čp. 2235, 2234, 2173. Dovolím si hovořit i za velkou část obyvatel zmíněné lokality: Ano, jsme všichni velice rádi a vděční, že vozovka se opravila, bylo to zapotřebí. Co ale naprosto nechápeme je, proč se nevybudovalo více parkovacích míst. Volná (neplacená) parkovací místa jsou obecně problém města Sokolov. Je jich nedostatek. To ví i zástupci města Sokolov, proto jejich hlavním mottem v jisté době přeci bylo, že vybudují více parkovacích míst. Doufali jsme, že při rekonstrukci této vozovky se bude myslet i na tento fakt a parkovací místa se rozšíří, protože předtím se parkovalo v této lokalitě spíše mimo rámec zákona o provozu na pozemních komunikací a bylo to naštěstí tolerováno. Hlavně před bytovým domem čp 2235, kde se stálo v blízkosti autobusové zastávky a před bytovým domem čp 2173, kde se stálo podél vozovky a nebyla zde dodržena minimální šířka průjezdu. Takže z logiky vyplývá, že když před realizací úprav vozovky bylo zjevné, že parkovacích míst je méně, než vozidel, mohlo napadnout kompetentní osoby, či orgány (policie, MÚ Sokolov, projektanti), že rozšíří stav parkovacích míst. Protože už za původního stavu bylo parkování omezené a výhled do budoucna je, že vozidel bude stále přibývat. Je tedy překvapivé, že při projektování nových ulic, či rekonstrukcí, se nevytvoří raději o 5 parkovacích míst více, ale o 20 méně, jako v tomto případě. Jaká je skutečnost po realizaci opravy vozovky? Bohužel skutečnost je taková, že parkovacích míst pro parkování v rámci zákona o provozu na pozemních komunikacích je méně. V současné době je vybudováno necelých 40 parkovacích míst mezi domem čp 2234 a domem čp 2173. Tyto parkovací místa jsou určená pro bytové domy čp 2235 + 2234 +2173, tedy celkem pro 44 bytových jednotek/ rodin/ obyvatel, kde potřebný počet parkovacích a odstavných míst dle charakteru staveb a BJ je 48. Dnes má téměř každá rodina minimálně jedno vozidlo a typuji, že každá třetí rodina má vozidel více, zejména z důvodu dojíždění do zaměstnání ve větších vzdálenostech aj. Tedy na tuto lokalitu, kde je nově vybudováno necelých 40 parkovacích míst, je téměř 60 vozidel. Takže opět se Sokolov potýká s nedostatkem parkovacích míst. Další "problém" nastává ve všední dny mezi 11 a 14 hod, kdy půl Sokolova jezdí do Krufinu na oběd. Zákazníci této "vývařovny" stojí na parkovacích místech pro obyvatele bytových domů a v těchto hodinách před svými byty už vůbec nezaparkujeme. A zbytek potencionálních parkovacích míst zabral nájezd k autobusové zastávce, který je větší než na Florenci v Praze, široké chodníky, na kterých projde 5 lidí za den, travnaté ostrůvky a velké kontejnerové stání - rozumím, je to zřejmě dle norem. Současný stav odpovídá takové realitě: po zdařilé rekonstrukci vozovky, která se bez ironie opravdu povedla, nemá bohužel téměř 20 vozidel kde parkovat, což je na tak malou lokalitu, nebo ulici poměrně závažný problém. Věřím tomu, že aktivita městské policie bude v blízkých dnech na 150-ti procentech a budou s metrem v ruce hlídat, jestli se neparkuje příliš blízko zastávek, či jestli se dodržuje minimální průjezdná šířka vozovky. Takže absolutně nechápeme, kde máme parkovat. Místo, aby se ulehčil a zjednodušil život obyvatel města Sokolov, opět se zkomplikoval. Závěrem prosím a žádám o odpověď, která vyřeší tuto situaci, tedy: Kde máme parkovat a zda se vybuduje, resp. dovybuduje zbytek parkovacích míst v této lokalitě. Pzn.: Pod bytovým domem čp 2235 je travnatá plocha, ke které byl vybudován nájezd z přilehlé komunikace. Nelze tato plocha využít pro vybudování parkovacích míst? Resp. jaké záměry jsou s touto parcelou? Děkuji za zodpovězení i této otázky. S přátelským pozdravem a s úctou.

~ D. P. 

Dobrý den, je až s podivem, s jakou prozřetelností vedení města nechá vybudovat pro případnou, v budoucnu možná realizovanou, městu prospěšnou stavbu (asi něco podobného jako dvoubarevné "silo" u křižovatky, nad Domem Mládeže, které očividně koresponduje a urbanisticky zapadá do stávající výstavby) a naproti tomu je poučné a smutné, sledovat "účelné" vynaložení prostředků při rekonstrukci komunikace v ul. Vítězná u bytových domů č.: 2035 + 2234 +2173. Nemyslím tím šíři chodníků, která je pomalu širší než na "Václaváku", nebo to že byla zrušena kanalizační výpusť v nejnižším bodě parkovacího stání přímo u megalomanského kontejnerového stání, kde když zaprší není vzhledem k množství dešťové vody využívat cca 1-2 parkovací místa - snad jen jako kotviště pro lodě. Nemyslím tím ani to, že rozšíření autobusových zastávek začíná (s nadsázkou) už skoro u zimního stadionu (normy jsou normy). Nemyslím tím ani "zelené" ostrůvky, které využila firma, provádějící rekonstrukci vozovky, jako odložiště odpadu vzniklého při realizaci a následně tento odpad přikryla vrstvou hnědé hmoty, která za 1-2 roky proprší a vylezou na světlo světa odřezky obrubníků a zbytky asfaltu a následně fa.Sotes odmítne zde sekat trávu, protože by si zničila techniku. Myslím tím to, že jak uvádíte v článku ze dne 2.12.2016, jeden ze stěžejních důvodů bylo a je poddimenzovaní parkovacích míst. Věřte, že když si odmyslím to odpolední parkování (strávníci jídelny Krufin), tak každé, nově vybudované parkovací místo by bylo přínosné pro obyvatele již zmiňovaných domů, i s ohledem na to, že tito lidé tam bydlí 24hod.denně (večer, noc, víkendy...). Věřím a chápu, že jsou lokality ve městě, které jsou pro Vás prioritní vzhledem k nedostatku parkovacích míst, ale celá ta záležitost se týká toho, že v ul. Vítězná, probíhala rekonstrukce a přitom tam tento aspekt nebyl zohledněn. Závěrem snad jen to, že jsem z Vaší odpovědi na dotaz z 2.12.2016, pochopil, že snad, někdy, možná a do té doby nebudeme parkovat, ale odstavovat, přičemž se budeme všichni tolerovat. Děkuji, pakliže jste to dočetl až sem a věřte, že si uvědomuji, že je to o celém soukolí, nikoliv jedinci. S pozdravem. Blecha.

~ Blecha

odpověď:
Dobrý den, dovolte mi, abych k Vašemu dotazu uvedl následující. Jak jste správně popsal, došlo opravdu k úbytku míst pro odstavení vozidla. Záměrně píši odstavení, neboť šlo o nedovolené parkování, které bylo většinou tolerováno. Podle informací, které mám, nedošlo k vybudování nových parkovacích míst na těchto stáních z toho důvodu, že byly rozšířeny dle platných norem autobusové zastávky a samozřejmě bylo nutno zohlednit s tím související normy a dopravní předpisy. Počet oficiálních parkovací míst byl však zachovám. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, proč při výstavbě těchto domů nebylo podmínkou také vytvoření příslušného počtu parkovacích míst stejně tak, jako tomu je v současné době. Naprosto rozumím Vaší námitce, že v době obědů jsou parkovací místa nedostatečná. Jsem ale přesvědčen také o tom, že vznik nových parkovacích míst v řádu jednotek by tuto situaci v době oběda nevyřešil. S pozemkem ve spodní části ulice, u kterého je vytvořen výjezd, město Sokolov do budoucna počítá jako s možným prostorem pro drobnou a pro město prospěšnou provozovnu s případným bydlením. Možné řešení, o kterém bude jednat ještě stávající vedení města nebo naši nástupci, je v oblasti mezi domy, které popisujete a ulicí, která vede k páté základní škole. Je zde zelená plocha, která by mohla zkombinovat potřebné a okrasné, tedy nějaký miniparčík s místy pro parkování. Momentálně se ale projektově připravují, dle našeho názoru, mnohem kritičtější místa ve městě, zejména v husté městské zástavbě.
~ Bc. Jan Picka, starosta města