česky Deutsch English

Parkování v ulici Slavíčkova

6.1.2017

dotaz:
Dobrý den, obracím se na Vás ve věci zřízení zákazové zóny před obytným domem v Sokolově, ulici Slavíčkova 1684. Uvedená zóna byla zřízena pro přístup IZS k uvedenému domu a obsluhy vodních zdrojů a zařízení v okolí domu. Obyvatelé domu ignorují příkazové dopravní značení v dané zóně. Trvale a systémově. Žádám Vás o zabezpečení intenzivní kontroly této zóny prostřednictvím Městské policie Sokolov. Kontroly je nutné zaměřit na nepovolené parkování vozidel v uvedené zóně. Kontroly doporučuji realizovat v odpoledních a ranních hodinách, kdy je množství parkujících vozidel největší. Současně Vám doporučuji po zrealizování 1. etapy, reálně v roce 2017 realizovat i 2. etapu řešící parkování vozidel kolem bytového domu v ulici Slavíčkova, č. p. 1684. Z důvodu snížení množství parkovacích míst navrhuji zřízení nových parkovacích míst za uvedeným domem, např. v prostoru již nepoužívaného hřiště nebo zadní obslužné cesty. S díkem za zjednání nápravy a potrestání osob dopouštějících se přestupků, ale i za následná řešení parkování vozidel v uvedené části obce.
~ Jaroslav Novotný

odpověď:

Dobrý den, o situaci ohledně parkování u domu 1684 jsem byl již informován. Tato informace byla neprodleně přenesena do instruktáže na strážníky Městské policie a zároveň byla hlídka MP Sokolov vyslána na místo, aby zde řešila přestupkové jednání. Hlídky budou opětovně na místo vysílány a budou průběžně situaci řešit do té doby, dokud zde bude docházet k dopravním přestupkům v této lokalitě. Konkrétní úkoly a kontrola místa Sokolov, Slavíčkova 1684 byla opětovně zanesena do instruktáže jako trvalý úkol. K parkování v této lokalitě sděluji, že s návrhy řešení parkování jsem byl seznámen na komisi bezpečnosti, a to ze strany vedoucí odboru rozvoje města paní Hany Špičkové. V jakém časovém termínu však proběhne realizace těchto projektů, mi není známo a bude Vám to muset sdělit paní vedoucí odboru rozvoje města.

Přeji pěkný den, Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

Dobrý den, v současné době probíhá projektová příprava návrhu nových parkovacích míst na sídlišti Michal. Předpoklad je polovina roku 2017. Které akce budou realizovány v témže roce, nemohu říci, je to na rozhodnutí orgánů města a finančních možnostech města. Rovněž nevím, co je podle pana Novotného I. a II. Etapa. Dále bych chtěla jen říci, že město Sokolov parkování ve městě stále řeší. Není to jednoduchá záležitost. Např. v mnoha místech je nutné žádat o změnu platného územního plánu města Sokolov. Výhodou Michalu je, že je ze 70. let a bylo zde navrženo velké množství zelených ploch, které se dají navrhnout ke změnám. Jsou ovšem v Sokolově daleko horší místa, např. sídliště Vítězná, kde při návrhu podoby sídliště už tolik zeleně mezi domy není.

S pozdravem, Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

Dobrý den, dovoluji si dodat následující. Ze šíře vozovky jasně vyplývá, že parkování aut zde není povoleno. Město Sokolov nad rámec tohoto zrealizovalo vodorovné značení, tzn. žlutá plná čára, aby bylo ještě zdůrazněno, že v těchto místech parkovat nelze. Protože se mnohé finanční postihy míjely účinkem, opět jsme nad rámec už v předchozích opatřeních zmiňovaný úsek označili dopravním značením. Samozřejmě, že městská policie a Policie ČR budou i nadále provádět pravidelné kontroly, nicméně je potřeba si uvědomit, že porušování dopravních předpisů, týkající se parkování aut, bohužel, a zdůrazňuji bohužel, dochází na mnoha místech našeho města.

Bc. Jan Picka, starosta