česky Deutsch English

PARKOVÁNÍ V UL. JIŘÍHO Z PODĚBRAD

13.10.2017

dotaz:
Dobrý den, vážený pane starosto, chtěl bych se touto cestou zeptat na dva zásadní problémy, které tíží obyvatele ulice Jiřího z Poděbrad 2011, 2012, 22013, 2014, 2015 a 2016 v Sokolově. Od roku 2004 bydlím na adrese Jiřího z Poděbrad 2013 a každý rok na výroční schůzi v našem domě jsem slyšel o různých řešeních parkování před uvedeným domem (shora jmenované vchody). Avšak od této doby se provedlo mnoho úprav v Sokolově ve vztahu k neuspokojivému problému parkování. Mohu říci, že mnoho míst v samotném Sokolově prošlo úpravami k rozšíření parkovacích míst, avšak tento problém u nás řešen doposud nebyl. V současné době na sídlišti Vítězná dochází ke kompletní rekonstrukci ulice Spartakiádní. Lze s nadějí doufat i v řešení neutěšeného stavu v naší lokalitě? Navazuji dále na tento stav, kdy k uvedeným vchodům vede komunikace, na které je povoleno částečné podélné stání osobních vozidel na chodníku (upraveno svislou dopravní značkou), avšak v případě vjíždění vozidel na chodník s povoleným stáním je obrubník u tohoto chodníku velmi vysoký a dochází k drobným poškozením pneumatik u osobních vozidel i jiných drobných poškození vozidel. Je v silách našeho města tyto obrubníky seříznout a zabezpečit tak bezpečnější parkování s ohledem na majetek občanů, a to alespoň do té doby než bude neutěšený stav ohledně parkování v této lokalitě vyřešen? Navazuji dále, při výjezdu vozidel z parkovacích míst do ulice Jiřího z Poděbrad je sice svislá dopravní značka upravující přednost, ale není mnohdy v silách řidičů z této komunikace vyjet, aniž by nedošlo k omezení či ohrožení posádky vyjíždějícího vozidla a ostatních vozidel silničního provozu. Je možno tento výjezd učinit bezpečnější a umístit zde panoramatická zrcadla? Vím, že máte rozhodně více jiných důležitějších úkolů spojených s Vaši náročnou prací, ale poprosil bych Vás o shovívavost a pomoci nám tyto problémy vyřešit. Děkuji předem nejen za sebe, ale za všechny své sousedy v Sokolově, Jiřího z Poděbrad 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. S přátelským pozdravem a přáním hezkého dne
~ Novický Boris

odpověď:
Dobrý den, dovolte mi, abych začal netradičně Vaší poslední větou. Parkování ve městě Sokolov je jedním z nejdůležitějších úkolů vedení a rady města. Svědčí o tom i ta skutečnost, že hned několik měsíců po nástupu do funkce jsme vytvořili pracovní skupinu, která se poctivě věnovala zmapování stávajících a ještě možných parkovacích míst. Díky této práci vznikl materiál, kdy v Sokolově přibude několik, byť méně kapacitních, parkovišť. Vraťme se ale k rekonstrukci ul. Spartakiádní. Mohu Vás ubezpečit, že k navýšení parkovacích míst ve Spartakiádní ulici dojde. Parkovací místa přibudou v této ulici, kdy podélné stání budeme měnit na parkování kolmé. Zejména pak v místě topolů před křižovatkou pod zimním stadionem. Jsme si vědomi toho, že i toto rozšíření v žádném případě nevyřeší situaci s parkováním na Vítězné. Proto jsme se shodli také na tom, že zadáme zhotovení projektů parkovacích domů. Jde celkem o pět parkovacích domů, přičemž jeden z nich by měl stát právě na sídlišti Vítězná. Věřím, že k jeho vybudování dojde v nejbližších letech, neboť podle mého názoru je cesta parkovacích domů téměř jedinou možnou, jak v Sokolově navyšovat kapacity na parkování. Co se týče Vašeho návrhu na snížení obrubníků, tuto možnost projednám s příslušným odborem. Dopředu ovšem přiznávám, že pro naše rozhodnutí bude důležitá finanční náročnost. Snad mi dáte za pravdu, že po letech, kdy byla Vítězná tak trochu opomíjena, se hnuly ledy a do této oblasti investujeme nemalé prostředky.
~ Bc. Jan Picka, starosta