česky Deutsch English

Parkování v Alšově ulici

19.1.2017

dotaz:
Vážený pane starosto, věřím, že se konečně vyřeší parkování v ulici Alšova 1735-1738 ve dvoře. Nesmyslné dopravní značení a špatně naprojektované parkoviště za tímto panelákem je nesmysl. Sedlácký rozum napovídá, že toto musel naprojektovat nějaký pohůnek. Byl jsem přítomen schůzky, kde jsem si dával připomínky co se týká parkoviště za naším panelákem. Nikdo mé připomínky neakceptoval, ani mě nedal vysvětlení neboli resumé. Navýšily by se parkovací místa až o 20 míst. Tento projekt stál město nemalé peníze ale výsledek byl nulový(pro nás občany). Pro městskou policii ale zdroj příjmů, na konci každého kvartálu. Z mých zdrojů vím, že se musí vybrat peníze od slušných občanů (protože od našich nepřizpůsobivých občanů nedostanete ani korunu), tak do kasičky města se to jen sype. Nějaký statečný dobrák vyvrátil nesmyslnou značku(dej přednost),a udělal dobře. Tím dal najevo náš názor na toto nesmyslné značení. Místo aby městská policie dohlížela na jiné prohřešky týkající se spolužití občanů jako jsou exkrementy, hlasité výjevy různých individuí na sídlišti, úklidu v různých částí sídliště, tak TERORIZUJE slušné občany kde ví, že z nich, ty prachy dostane. Pouze projede místa, kde mají zaručený zdroj příjmů a zas se uklidí do teplíčka. Pokud se tento problém nějakým způsobem nevyřeší, tak budeme nuceni se bránit jiným způsobem (jak televize, tak i právním), pokud město nezaujme jiné stanovisko. Peníze pak na nezákonných vybraných pokutách, by řidiči požadovali vrátit zpět. Věřím, že této problematice se jako starosta města a voliče, postavíte jako jeden a dotáhnete tento problém ke spokojenosti Vašich voličů a spoluobčanů. Navrhuji schůzku na místě, kde Vás osobně seznámím s danou problematikou. Děkuji.
~ Miroslav Nikodém

odpověď:

Dobrý den, navrhované schůzce se samozřejmě nebráním a poté, co sleze sníh se s Vámi společně s příslušnými pány místostarosty rád setkám a problematiku parkování projednám. Nyní mi dovolte, věnovat se druhé části Vašeho dotazu. Neodpustím si trošku jemné ironie a dovolím si napsat, že z mých zdrojů vím, že zdroje vaše Vás informovali nepřesně. Městská policie nemá, a to vám tímto dávám písemně, žádné hodnotící kritérium spočívající ve výši vybraných pokut. Kdyby tomu tak bylo, neřešíme mnoho přestupků, a mohu to doložit i příslušnou statistikou, pouze domluvou. Protože se nechci opakovat, tak ani nebudu vyjmenovávat veškerou aktivitu městských strážníků (od dozorů před školami počínaje a třeba startováním vozů v zimním období konče). Velice mě mrzí, že je i po několika letech své činnosti naše městská policie hodnocena vysloveně jako represivní. Skutečně tomu tak není. Nemohu samozřejmě souhlasit také s tím, že řešením problémů či dáváním najevo své nespokojenosti, může být ničení veřejného majetku.


~ Bc. Jan Picka, starosta města