česky Deutsch English

Osvětlení v ulici Karla Čapka

23.9.2016

dotaz:
Vážený pane starosto, jsem rád, že město začalo investovat do rekonstrukce veřejného osvětlení, ale bohužel po výměně starých lamp za nové v ulici Karla Čapka a okolí dochází k tomu, že před domem ani vedle něj nyní po setmění není vidět po celé komunikaci ani na zaparkované automobily jako dřív. Šíření světla z lamp brání i vzrostlé stromy, které dříve nevadily. Vzhledem k tomu, že se v blízkosti pohybují různá individua, je situace dosti nepříjemná. Dále se tu v okolí domů pohybují toulající divočáci z areálu Bohemia. Večerní a ranní venčení psa je dosti nepříjemné a člověk čeká, co zpoza rohu vyleze. Zda toulající čuník nebo nějaká pochybná lidská existence. Vím, že se tento dotaz již objevil, ale situace je pořád stejná a vzhledem ke zkracujícím se dnům, začíná být čím dál palčivější. Místy nejsou dvě lampy schopné osvětlit pruh mezi sebou, natož aby bylo osvětleno jejich širší okolí, ne jen kužel pod nimi. Což bohužel dosti výrazným způsobem ubírá na bezpečnosti v této lokalitě. Děkuji za případné vyřešení této situace ke spokojenosti všech obyvatel této lokality.
~ Jan Pollák

odpověď:
Dobrý den, tuto situaci v ulici Karla Čapka jsem, jak jste sám uvedl, již řešil a Vaše obavy plně chápu. Rozumím posteskům všech, kteří byli v minulosti zvyklí na to, že světelné kužely z lamp veřejného osvětlení se vzájemně překrývaly, byly širší a tím osvítily větší prostor. Nicméně v dnešní době je již opravdu neudržitelné doplňování lamp veřejného osvětlení klasickými výbojkami. Byť je tedy pravdou, že veřejný světelný komfort byl snížen, jsem přesvědčen o tom, že lampy veřejného osvětlení jsou vzdálenostně rozmístěny tak, aby nemohlo dojít k úrazu tím, že by chodec delší čas ušel v naprosté tmě. Vaši připomínku budu řešit se společností SOTES a věřím, že najdeme řešení například prostřednictvím doplnění světelných bodů. Bohužel však není v silách města, aby mnohdy se stejnou důkladností nasvítilo všechna místa, kde motoristé odstavují svá vozidla. Situaci s divočáky řeší město Sokolov již několik měsíců a bohužel jsme při jednání s majitelem a hospodářem honitby nenalezli jiné, rychlejší a účinnější řešení, než je vyšší regulovaný odstřel divočáků právě na těchto honitbách. Zintenzivnili jsme jednání se všemi, kteří by nám mohli být nápomocni a věříme, že dojde ke zlepšení.
~ Bc. Jan Picka, starosta města