česky Deutsch English

Osvětlení cyklostezky a další opravy

10.3.2017

dotaz:
Dobrý den, mám prosbičku, naše město je viditelně zvelebováno - velmi chválím - mohlo by se do zvelebení města nějakým způsobem zahrnout i doplnění osvětlení stezky pro pěší a cyklisty v úseku od Komerční banky k obchodu Penny? Po setmění je tady tma "jak v pytli" a dodávám, že tímto úsekem chodím nejen já, ale i spousta dalších lidí z různých akcí pořádaných v centru města, děti tudy chodí z tréninků v bazénu, dalších kroužků, lidé z divadla apod. Bohužel v noci se této trase každý raději vyhne, není zde vidět na krok. Přitom je osvětlen lesopark za "Krejcarákem" a na tuto frekventovanou cestu nikdo nemyslel? A co můstek za Českou spořitelnou? Renovace proběhla cca před třemi lety. Hezké je, že je širší, zábradlí je lepší, ale ta prkna, chodí se po nich špatně, a když zaprší nebo nasněží, hodně kloužou. Cedule, že se cesta v zimě a za deště neudržuje, spadla nedávno při vichřici do potoka a je pod vodou. Prosím ještě o vylepšení cesty mezi Billou a bývalým autobusovým nádražím, hodně z nás si tudy krátí cestu z "Čapkárny" na nádraží nebo o přestávce na oběd si zajdeme na nákup, po dešti je blátivá a člověk má špinavé boty, někdy i další oblečení.
~ Hana Štiková

odpověď:
Dobrý den, děkujeme za věcné připomínky a dovolím si v krátkosti odpovědět. Vedení města má stejný názor jako vy. Tzn., že tato hojně využívaná část cyklostezky je neosvětlená a tedy hůře přístupná. Zadali jsme tedy příslušnému odboru vypracování projektové dokumentace na realizaci veřejného osvětlení a rád konstatuji, že projekt je hotový. Narážíme bohužel na několik problémů. Mezi potokem a cyklostezkou osvětlení být nemůže – nepustí nás sem majitel pozemku, kterým je Povodí Ohře a veřejné osvětlení tak umisťujeme na druhou stranu cyklostezky. Také zde však město není vlastníkem celého pozemku a jednáme tak i s jinými vlastníky. Největší problém je v tom, že jeden z objektů, a to včetně pozemků, se prodává a současný majitel toto jednání odkládá s tím, že se město má spojit s majitelem, který nemovitost a pozemek koupí. Nezbývá nám tedy, než vyčkávat, jak dopadne zmiňovaný prodej, a po té se neprodleně pustíme do realizace veřejného osvětlení. K druhému dotazu pouze několik slov. Společnost SOTES, s.r.o. upozorním na chybějící ceduli u tohoto můstku a diskutovat s nimi budu o opatření proti klouzání prken. V neposlední řadě pár vět také k chodníku mezi Billou a autobusovým nádražím. Máte pravdu, zejména díky neukázněným řidičům, kteří po této pískové cestě neoprávněně jezdí, došlo ke zničení povrchu této spojovací cesty a zejména po dešti, kdy je zde mnoho kaluží, je cesta velice špatně průchodná. Každoročně se dělá tzv. plán oprav komunikací, kdy město chce nechat opravit co nejvíce a co nejlépe chodníky a silnice, které jsou ve špatném technickém stavu, a bohužel musím konstatovat, že je ten seznam takto postižených míst velice obsáhlý. Věřím však, že pokud se prostředky nenajdou na opravu právě této cesty v letošním roce, budeme hledat řešení v roce příštím, neboť jsme si vědomi jak velmi je frekventována.
~ Bc. Jan Picka, starosta