česky Deutsch English

Odstraňování starých ocelových konstrukcí

12.5.2017

dotaz:
Pane starosto, plánuje radnice plošné odstranění zastaralé občanské vybavenosti na veřejných prostorech města, např. různé ocelové konstrukce - klepadla, rámy na prádelní šňůry, informační nástěnky po občanských nebo obvodních výborech? Domnívám se, že tyto věci do moderního města nepatří.
~ Jaroslav Novotný

odpověď:
Dobrý den, město neplánuje plošné odstranění klepadel a sušáků na prádlo. V roce 2014 provedla Sokolovská bytová s.r.o. jejich mapování, v současné době probíhá aktualizace údajů. Město má k dispozici tabulku vč. mapy se zákresem lokalit, kde se uvedené věci vyskytují a s informací, které jsou využívány a které ne. Pokud byly některé zdraví nebezpečné, popř. nebyly využívány, byly odstraněny. O údržbu a opravy těch co zůstaly (město vyhovělo vlastníkům a nájemcům, kteří je využívají), se na základě smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb stará SOTES Sokolov spol. s r.o. Pokud jde o vývěsky - staré, zrezlé a nepoužívané město odstraňuje. Zde je ale situace složitější, protože se vývěsky na rozdíl od klepadel a sušáků neváží k přilehlé budově. Z tohoto důvodu je někdy komplikované dohledat vlastníka. Někdy vývěsky ani nejsou na pozemku města. Máte-li konkrétní tip na výše uvedené, prosím o jeho lokalizaci.
~ Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku