česky Deutsch English

OBNOVA SÍDLIŠTĚ VÍTĚZNÁ

2.7.2018

dotaz:
Dobrý den, asi před dvěma lety byl zveřejněn plán obnovy sídliště Vítězná. Centrální hřiště již stojí, před školkou se vybudoval prostor pro děti, silnice je téměř hotová, což je super a jsem za to opravdu ráda. V plánu však také bylo předělání prostoru za domem s pečovatelskou službou. Co si pamatuji, měla tu být nějaká mobilní kavárna, více laviček.. Vím, že se to některým lidem nelíbilo, a tak by mne zajímalo, zda se na tomto místě něco uskuteční? Zatím se zde objevila pouze cedule o provozním řádu hřiště, což je tedy poměrně směšné u jednoho pískoviště v hrozném stavu, které zde slouží spíše jako wc pro kočky. Cedule ve mně však probudila naději, že by se tu nějaké prvky pro děti mohly objevit.
~ Eliška

odpověď:
„Dobrý den, odpovídám na část dotazu revitalizace. Revitalizace sídliště Vítězná pokračuje. Vybudovalo se centrální Dětské hřiště. Nyní zahájíme po přeložkách ČEZ úpravu plochy kolem prodejny potravin, kde vznikne tzv. náměstí pro pěší a nové výsadby. Nyní čekáme na vyhlášení dotační výzvy, kam bychom chtěli podat žádost o stavební úpravu komunikace mezi Atletickou a Vítěznou, kdy součástí bude i vnitroblok Spartakiádní, Vítězná, Atletická. Na prostor za domovem pro seniory nezapomínáme. Budeme dále pokračovat. Plno výsadeb z projektu ozelenění sídliště Vítězná chceme provést z náhradních výsadeb neboť dosud není vypsaná žádná dotační výzva. V současné době se připravuje projektová dokumentace na stavební úpravy komunikace Atletická od Spartakiádní až k mostku přes Lobezský potok. S pozdravem“
~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

„Dobrý den, na dotaz týkající se dětského hřiště mohu podat toto sdělení. V roce 2017 došlo ke zrušení dětského hřiště v prostoru za pečovatelskou službou na sídlišti Vítězná. V tomtéž roce se vybudovalo nové centrální dětské hřiště U Velryby, které disponuje nejnovějším vybavením herních prvků ve městě. Další dětské hřiště v této lokalitě za MŠ Barevný klíč se osadilo novými herními prvky (vahadlová houpačka, pružinové houpadlo, pryžový povrch s pískovištěm). S pozdravem“
~ Ing. Jaroslava Rohová, odbor správy majetku