česky Deutsch English

Obchod s chudobou v číslech

9.3.2018

dotaz:
Zdravím Vás, včera jsem si přečetl na internetu některé skutečnosti, konkrétně o městu Sokolov - Praha - Zástupce ombudsmanky - Stanislav Křeček - navštívil Sokolov. O své návštěvě se rozpovídal na svém facebooku, kde vysvětloval, jak někteří podnikavci obírají stát o velké částky. Upozorňuje také, že je nejvyšší čas s tím něco dělat. Křeček poukazuje na to, že Sokolov patří mezi obce, které využily zákonnou možnost vydat opatření umožňující, aby jedna ze sociálních dávek – příspěvek na bydlení – nebyla vyplácena všem, kteří na tuto sociální dávku mají nárok, ale nebyla přiznána těm, kteří se do obce nově přistěhují. „Z mnoha hledisek jistě problematické opatření. Obecně se soudí, že toto opatření má zabránit negativnímu jevu plynoucímu z naší neschopnosti zajistit podmínky bydlení lidem, kterým pro jejich vztah k bytovému majetku, ke spoluobčanům a spolubydlícím a k veřejnému pořádku nikdo běžně byt nepronajme, a které jsme si zvykli nazývat obchodníky s chudobou,“ vysvětluje na sociálních sítích. „V pondělí 26. února jsem navštívil obec Sokolov, abych se na místě přesvědčil, jaké jsou příčiny a důsledky tohoto opatření v praxi. Hovořil jsem se starostou, místostarostkou a ředitelem firmy spravující obecní bytový fond. Obec má přibližně 24 000 obyvatel. Nově, před vydáním shora uvedeného opatření, se do obce přistěhovalo asi 600 nových obyvatel, zpravidla Romů, kterým bydlení nově zajistili soukromí vlastníci bytů. Jaké jsou podmínky takového bydlení? Vlastník bytové jednotky uzavře s novým nájemcem nájemní smlouvu, ve které stanoví nájem ve výši 250 Kč za metr podlahové plochy – tedy nájem, který by i v Praze byl považován za vysoký. Tyto peníze mu samozřejmě nikdo nezaplatí, neboť tato částka uvedená v nájemních smlouvách slouží jen k tomu, aby se navyšovala úroveň „místně obvyklého“ nájemného, podle kterého úřady práce vyplácejí na bydlení sociální dávky, v tomto případě příspěvek na bydlení. Zatímco v obecních bytech se v Sokolově platí podle kvality bytu 33 Kč - 65 Kč za metr, úřad zde vyplácí jako příspěvek na bydlení 100 Kč za metr podlahové plochy. Pokud takových bytů v obci vlastní pronajímatel několik stovek, snadno si každý spočítá jeho měsíční příjem... Nejde však o příjem jediný. Pronajímatel stanoví nízké zálohy na služby, čímž nájemcům po vyúčtování vzniká vysoký nedoplatek. I ten úřad, po předložení vyúčtování, zaplatí. Pokud byt není řádně vybaven, Úřad práce poskytne potřebnému nájemci na zařízení bytu až 65 000 Kč. Když se ten po nějaké době vystěhuje, poskytne úřad na vybavení bytu stejnou částku novému nájemci znovu. Pronajímatel se o stav bytu starat tedy nemusí. Jiný způsob, jak získat snadno peníze od státu, je existence „příbuzenských pěstounů“, kteří byli zřízeni proto, aby o opuštěné děti pečovali nikoliv cizí osoby, ale (pokud je to možné) některý příbuzný. Jaké je to v praxi? V Sokolově je 200 takovýchto pěstounů. U některých existuje vážná pochybnost, zda o svěřené děti skutečně osobně pečují. Jedna z nich takto „pečující“ o 4 děti, dostává měsíčně 69 000 Kč. Pak občan Sokolova (invalidní důchodce), který je podle dokladů vlastníkem 120 aut, se kterými ovšem jezdí jiní, kteří však za přestupky neplatí (to je přece povinností vlastníka), je jen dalším dokladem o nezbytné potřebě důkladné revize poměrů, má-li být stát považován na právní a sociálně spravedlivý.“ Otázka zní, zda jde o skutečnost?
~ Miloš Hoření

odpověď:
Dobrý den, děkuji za Váš podnět a dovolím si k němu uvést, že Město Sokolov již téměř tři roky na tuto neúnosnou situaci upozorňuje vládní činitele, zákonodárce, neziskové organizace, zkrátka všechny, kteří se touto situací mají zabývat. Bohužel naše varovné volání doposud vyslyšeno nebylo, a tak jsme se rozhodli, že začneme nazývat věci pravými jmény, a to včetně například konkrétních čísel. Velice rádi jsme přijali nabídku pana doktora Křečka a pozvali jej k nám do Sokolova, aby se se skutečným stavem opravdu seznámil. Naším posledním počinem v tomto byl také otevřený dopis rady města, v němž upozorňujeme na neúnosnou situaci nejen Sokolova a žádáme co možná nejrychlejší řešení problému. Neboť samospráva má v tomto ruce naprosto svázané. Dopis jsme adresovali Ústavnímu soudu ČR, panu premiérovi, Úřadu vlády, Poslanecké sněmovně a Senátu ČR. Má odpověď na Váš dotaz zní: Ano, údaje, které uvádí pan doktor Křeček jsou v naprosté většině pravdivé.
~ Bc. Jan Picka, starosta