česky Deutsch English

NOČNÍ HLUK Z RESTAURAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

26.7.2018

dotaz:
Dobrý den, hospody Smrk, Slovanka nebo Koruna zavírají do 24 hodin. Ne tak nedávno otevřená Na rampě v Majerové. Provozovatel je ke svým "hostům" velmi vstřícný, hluk až do rána není výjimkou. Nemůže město nějak omezit otevírací dobu? Děkuji.
~ Anonym

odpověď:
Dobrý den, co se týče všeobecně otevírací doby restauračních zařízení na území města, město nemá žádné kompetence do provozní doby zasahovat. Jde o tzv. svobodu podnikání. Naprosto jiná je situace, týkající se předzahrádek. Zde je potřeba dodržovat zavírací dobu těchto předzahrádek, a je lhostejno, kde provozovna je. Pokud k uzavření předzahrádky nedojde, obraťte se prosím, a to zcela anonymně na městskou policii, nebo státní policii, která uzavření předzahrádky nařídí. Pokud se tato situace u některých provozovatelů opakuje, tzn., že dochází k častému porušování vyhlášky města, řeší se to s provozovatelem takového zařízení samozřejmě již nekompromisně. Někteří občané na tento mnou navrhovaný postup namítají, že nechtějí udávat apod. Je ale potřeba si uvědomit, že zejména v nočních hodinách je v ulicích města pouze jediná hlídka městské policie a nemůže zkrátka obsáhnout všechna restaurační zařízení a k tomu vykonávat ještě mnoho dalších úkolů. Obracím se proto na občany města, aby například i tím, že zatelefonují a upozorní na to, co je trápí, pomohli policii při výkonu služby.
~ Bc. Jan Picka, starosta