česky Deutsch English

Nepořádek v Hornické ulici

9.6.2017

dotaz:
Dobrý den, dovoluji si zareagovat na dotaz, uveřejněný 2. 6. 2017 v této rubrice s titulkem „Problém s hernou v Hornické ulici.“ Bohužel nemohu souhlasit ani s jednou odpovědí, které pod tímto dotazem navazují. Pokud někdo pozorně sleduje zde uveřejněné články a zavzpomíná, určitě mu dojde, že problém zvaný Hornická ulice se zde vyskytuje v jakýchsi periodách již několik let zpětně, a přesto je situace v podstatě stále stejná. Čas plyne jako voda v Ohři a slibované pozitivní změny, ke kterým se upínala většina zde bydlících, se stále nekonají. Tak se ptám - např. slibovaná novela městské vyhlášky o zákazu seskupování skupinek vytvářejících tzv. zábory, boj a snaha potírat obchod s chudobou a "handlem" s byty, již zmiňovaná problematická herna, distribuce omamných látek a mnoho dalších nešvarů, to vše v poklidu a za bílého dne? Možná by chtělo si touto ulicí projít nebo projet, ale ne jen jednou informativně, ale pravidelně, několikrát za den a nastavit si to správné zrcadlo života zde, protože i slepý by viděl ten „bordel“, který se tady děje. Služební automobily PČR zde projíždějí s absolutním klidem, MP zde není vidět, a když už, většinou je pozdě, protože se vše stačí poschovávat, uklidit, popř. ujet, přeparkovat apod. Kamerový systém je sice do ulice, ale nejspíš svůj účel nesplňuje, jinak by to v ulici nevypadalo tak, jak vypadá. Výsledek je potom takový, že orgány, které by se tímto měly zabývat a potírat tohle vše, vystupují s klapkami na očích, nebo dělají, že nic nevidí. Je to smutné a do očí bijící, ale bohužel problém zvaný Hornická ulice se již několik let nezlepšuje, ba naopak, bobtná a rozrůstá se do stále větších rozměrů, což by mělo být dostatečně varující, než bude pozdě.
~ hornický občan

odpověď:
Dobrý den, protože jsem se již k Vámi popisované problematice vyjadřoval nejednou, ale s vědomím, že každý dotaz má být zodpovězený, dovolím si reagovat, byť jen v krátkosti. 1.) Novela městské vyhlášky - zastupitelstvo tuto novelu schválilo na podzim loňského roku a MP má za úkol (a o totéž jsem požádal i PČR) její dodržování vymáhat a věřte, že tomu tak i je. Je bohužel patrné a dalo se to očekávat, že Ti, kteří veřejné plochy (zejména chodníky a zeleň u domů) bezohledně zabírali, se budou muset smířit s tím, že již toto chování není možné. Nečekejme ale, prosím, že se vše změní mávnutím proutku, v tomto případě v podobě aktualizované vyhlášky. Věřte však, že situaci řešíme a dodávám, že při projížďkách městem se ani já nerozpakuji na nepřípustné vysedávání „kdekoliv“ MP telefonicky upozornit. 2.) Obchod s chudobou - velký problém, který se nebojíme medializovat a pro přijetí např. tzv. cenových map, který by dle našeho tento problém razantně řešil, děláme všichni (na městě i na kraji), co je v našich silách. 3.) Chtělo by to Hornickou projet - projíždím nejen já, ale i ostatní kolegové z vedení a rady města, často a úmyslně. Opět jsou to v mnoha případech právě naše telefonáty upozorňující na porušování vyhlášky o pití alkoholu na veřejnosti, o nedovoleném záboru a v posledním případě také o prodeji drog.
~ Bc. Jan Picka, starosta