česky Deutsch English

Nelegální zábory v Hornické ulici

26.8.2016

dotaz:
Vážený pane starosto, obracím se na Vás bohužel velmi rozmrzele, a to především v reakci na výše uvedený odkaz ke článku, který vyšel v Sokolovském deníku dne 26. 5. 2016. Pevně jsem doufal a byl přesvědčen, že slova zde uveřejněná budou mít nějakou váhu a zažehl tak ve mně plamínek naděje, že se s nešvarem seskupování určitých komunit město tvrdě vypořádá, ale bohužel jsem velmi zklamán až rozčilen. Četl jsem zde nějaké kritické články a i já se musím přidat k těm, kteří se vyjadřují k žití v Hornické ulici. Touto ulicí procházím nebo projíždím a až s velkým podivem jsem zaražen. Jak je možné, že se zde neustále tvoří hloučky v počtu 10 -20 lidí, kteří s absolutním klidem a pohodou vysedávají na plastových židlích a hlasitě diskutují o všem možném, z čehož samozřejmě pramení nepořádek a jiné, mnohem závažnější nešvary? Nepochopitelné je to pro mě především kvůli tomu, že jsou do ulice již nějaký čas nově nainstalovány kamery, přesto kompetentní orgány k tomu určené nereagují na aktuální situaci. Pokud je pracovní náplní sledovat kamerový systém i v této ulici a okamžitě reagovat, jak je pak možné, že se tak neděje? Jsem hluboce přesvědčen, že pokud bude na kamerách opakovaně zaznamenán jakýkoli např. dopravní přestupek, bude s dotyčným zahájeno jednání, zde se jedná v podstatě už o "recidivu" dotyčných a stále ticho po pěšině. Pokud by opak byl pravdou a přišel by trest, neseděli by zde tito občané i za trochu přijatelného počasí DENNĚ, kdy absolutně nejhorší bývají víkendy. Je mi to líto, ale ještě jsem opravdu neviděl nikoho kompetentního (asistenty prevence kriminality za ně nepovažuji, to jsou v podstatě všichni s těmito lidmi známí), kdo by zde nějakým způsobem tento nešvar trestal. A pokud ano, tak zcela výjimečně, jakmile hlídka odjede, do půl hodiny je to to samé nebo se "místní" přesunou do zadního traktu dvora (pod bývalou jídelnou 4. ZŠ) a vesele pokračují dál, tam už se nepodívá ale ze "strážců pořádku" absolutně nikdo. Věřte mi, že žít v tomto okolí je už psychicky docela náročné a za svoji osobu velmi silně přemýšlím, že z těchto důvodů raději město Sokolov opustím a najdu si bydlení v klidnějším městě, protože ze studu už sem nezvu žádné známé a návštěvy raději odkazuji na jiná místa. Proto Vás žádám za všechny slušné občany, udělejte s tím prosím opravdu už nějaký pořádný a razantní konec. Opakuji - je to DENNÍ rituál a je snadné vypozorovat, že nejhoršími vchody jsou domy napravo od místní herny, tzn. č.p. 1502 (x židlí připravených v domě) + 1503 - před těmito vchody se shlukují nejvíce!!! Vím, že se zde má stavět dům pro seniory a opravdu nedokážu zhodnotit, jak budou naši senioři spokojeni, pokud zde bude toto "etnikum" neustále rušit klid a pořádek. Prosím ještě o zodpovězení dvou otázek: 1) Kdy bude schválena "Úprava městské vyhlášky" zohledňující výše uvedenou skutečnost? 2) Připravuje město nějaký brzký plán s vybydlenými domy v této ulici, je ostuda se na to dívat? Pane starosto, byl bych potěšen, kdybyste mi na otázky odpověděl přímo Vy, byl konkrétní a neuchyloval se k alibistickým odpovědím, i když je mi jasné, že nastolit nějaká pravidla a hlavně je dodržovat, je některým nezačlenitelným naprosto cizí. Děkuji za odpovědi a přeji Vám co nejméně takovýchto výtek.

odpověď:
Městská policie Sokolov provádí každý den kontrolu ulice Hornické formou pěších hlídek. Dle mého názoru se situace velmi zlepšila, neboť strážníci zde opakovaně některá porušení zákona řešili i uložením blokové pokuty. Na místě jsem byl osobně, kde jsem si svolal místní občany a vysvětlil jsem jim, že je nepřijatelné, aby posedávali na plastových židlích na veřejných prostranstvích a omezovali tak ostatní občany města. Kamerový bod jsme do této ulice umístili právě z důvodu opakovaných stížností občanů. Pokud operátor zaregistruje posedávající skupinky občanů, na místo hlídku vysílá. Není ovšem možné sledovat jednu kameru nepřetržitě celý den, neboť ve městě máme instalováno kolem 70 ti kamer. Bohužel se nám stále nedaří přesvědčit občany, aby v případě, kdy zjistí jakékoliv porušení zákona, ihned kontaktovali linku 156, abychom mohli danou věc řešit ihned. Opakovaně nabízím občanům města, pokud mají z nějakého důvodu problém použít tísňovou linku městské policie, mohou telefonicky kontaktovat přímo mě na telefonu 725 592 716 a já zařídím vše potřebné. S pozdravem

~ Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov

Dobrý den, dovolím si komentář velitele městské policie doplnit také o několik svých názorů a odpovědí. Nesouhlasím s tím, že město a městská policie v této otázce nic nekoná. O opaku svědčí nedávná návštěva zástupce občanů, kteří tímto způsobem narušují soužití na radnici. Při jednání u mě v kanceláři si tito občané naopak stěžovali na časté „otravování a šikanování“ ze strany městské policie. V téměř hodinové výměně názoru padaly argumenty jak ze strany posedávajících občanů, tak samozřejmě i ze strany města. Za vedení města i policie bylo několikrát jasně řečeno, že s chováním některých obyvatel této ulice nesouhlasíme a budeme proti němu nadále bojovat. Je potřeba ale přiznat, a teď to prosím neberte jako ten alibismus, o kterém píšete, že moc způsobů, které by takovému vysedávání zabránili, nemáme. Jeden z nich, a tím my také postoj města hájíme, je neoprávněný zábor veřejného prostranství a podle mého o nepovolený zábor skutečně jde, neboť posedávající hloučky často komplikují průchod kolem těchto vchodů. Jako prozatímní řešení této situace bereme pak skutečnost, že tyto skupinky posedávají na druhé straně domu, tedy v místech, které nejsou kolemjdoucími tak využívané. Také zde ale samozřejmě platí zásady slušného chování. O případném rušení nočního klidu nemluvě. Větší oporu, a s tím související přísnější sankce, nám přinese změna městské vyhlášky, kdy v některých lokalitách chceme toto posedávání zakázat úplně, a to nejen z důvodu, který jsem popisoval, ale také zejména z důvodu pocitu bezpečí občanů našeho města. Chtěl bych, aby tyto změny byly do vyhlášky zapracovány ještě do konce tohoto roku a to proto, abychom s příchodem pěkného počasí na jaře 2017 už mohli účinněji reagovat. Řešení domů u kina Alfa je již připravováno. Už několikrát zazněla informace, že od svého nástupu do funkce intenzivně jednáme s majitelem těchto objektů a v současné době je připravován realitní společností zastupující tohoto majitele návrh na odkup všech cca 200 bytových jednotek. Z původních 36 milionů se nám podařilo dosáhnout alespoň symbolického ústupku a poslední cena, za kterou by město tyto objekty mělo odkoupit je 34 milionů. Předpokládám, že ještě do konce letošního roku zastupitelstvo města rozhodne o tom, zda město tuto nabídku přijme či nikoliv. Můj osobní názor je, že tyto objekty město bohužel koupit musí a zabrání tak tomu, aby se objekty dostaly do rukou různých spekulantů.
~ Bc. Jan Picka, starosta města