česky Deutsch English

Nefungující MHD

19.1.2017

dotaz:
Dobrý den, chtěla bych si stěžovat na dopravu MHD Sokolov. Z Lomnice nejezdí první spoj celý týden a v pátek nejela 1 v 16.08 v Dolním Rychnově z Březové na Sokolov. Jak se pak má člověk odkázaný na autobusy dostat včas do práce a z práce ani nemluvě. Když už tedy město přispívá na dopravu a to nemalou částku, mohlo by s tím něco ráznějšího udělat? Spíše s panem vedoucím, který to má na starosti. To, že neumí zajistit autobusy na dané spoje, neznamená, že my, kteří máme zaplacené jízdné, budeme na tom škodní. To co se děje okolo autobusů poslední dobou, je děs. Jak se pak můžeme spolehnout na jízdní řády, které jsou vyvěšené, když stejně podle nich nejezdí.
~ Hergethová

odpověď:

Dobrý den, nejenom tuto připomínku projednávalo vedení města s ředitelem společnosti Autobusy Karlovy Vary, která zajišťuje provoz MHD v Sokolově. Na schůzce byla slíbena náprava, a také jsem si vyžádal písemné odpovědi na všechny připomínky, které ke mně dorazily, a ty posléze taktéž zveřejníme v této rubrice.


~ Bc. Jan Picka, starosta města