česky Deutsch English

Nedostatek parkovacích míst v ulici Vítězná

21.11.2016

dotaz:
Dobrý den. Prosím pana starostu o vysvětlení, proč po komplikovaných činnostech na Vítězné ulici v letošním roce nebyl bezezbytku využit celý prostor pro možnost zvýšení počtu parkovacích míst. Na třech místech byly vytvořeny nepochopitelné zelené plochy nebo ponechán neúčelný pruh porostlý keři. Parkovací plocha před oblíbenou jídelnou KRUFINU je při obědech přeplněna a pro dlouhodobější parkování před třemi protilehlými bytovými domy je omezený prostor pro auta jejich obyvatel. Navíc SOTES má zase co zbytečně posekávat. Při tom dle katastru je celá plocha v majetku města, tak mám za to, že při projektování mohlo trošičku zlepšit trvale kritizovaný stav parkovacích míst ve městě při prováděné rekonstrukci zmíněného prostoru. Výmluvu na bezpečnost neberu, protože stav při parkování v Sokolově je a bude přes den trvale nebezpečný a na sídlištích večer a v noci mnohdy nemožný. Pro důvod ochrany přírody ten ponechaný pruh keřů mohl být klidně posunut do travnatého prostoru za ohrazený pozemek kolem prvního bytového domu u křižovatky u Domu dětí, který je dle výkresu na katastru také města. Jde o nedostatečnou kontrolu projektu nebo jde o neviditelné technické problémy pod úrovní terénu? Děkuji za stručnou a konkrétní odpověď, hodně se na to nadává, ale po zkušenostech s odbočkou na Královské Poříčí to nikdo nenapíše.
~ Horník

odpověď:
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz, který jsem konzultoval s příslušnými odbory a dovolím si odpovědět následující. Projekt na opravu ulice Vítězná byl samozřejmě připomínkován všemi dotčenými orgány včetně toho nejdůležitějšího a tím je Dopravní inspektorát Policie ČR. Musel být samozřejmě v souladu se všemi vyhláškami a normami. Je bohužel nepříjemnou realitou, se kterou se setkáváme při opravách komunikací, že nové nebo opravované komunikace již nedovolují tzv. divoké parkování. Důsledkem bohužel je, že parkovacích míst právě na základě dodržení předpisů ubyde, což je i případ ulice Vítězná. Naprosto s Vámi souhlasím v tom, že kolem společnosti Krufin a obytných domů na konci této ulice je parkovacích míst nedostatek a jsem rozhodnut ve spolupráci s odbory města, radními a zastupiteli hledat další řešení směřující k vybudování nových parkovacích míst v této lokalitě.
~ Bc. Jan Picka, starosta města