česky Deutsch English

NÁM. BUDOVATELŮ, ZÁMKOVÁ DLAŽBA AJ.

6.10.2017

dotaz:
Dobrý den pane starosto, měl bych několik dotazů. 1) Proč je parkoviště na náměstí Budovatelů odděleno od plochy náměstí nevzhlednými betonovými bloky a ještě květináči? Nestačilo by oddělit tyto dvě plochy pouze květináči? A to z obou stran? Myslím, že by to výrazně vylepšilo vzhled náměstí. 2) Zámková dlažba v centru. Jedná se zejména o pěší zónu v centru města od náměstí k potoku a vlastně téměř každá zámková dlažba, která je v centru. Plochy jsou samé propadliny, a pokud vydatněji zaprší, není pro samou louži kam šlápnout. Všiml jsem si, že to není problém jen Sokolova. To se dnes všude tak moc šetří nebo jsou tu jen samé neschopné firmy, které neumí udělat zámkovou dlažbu pořádně? Tj. správný technologický postup, správně provedené podloží apod., tak aby k propadání nedocházelo? 3) Souvisí trochu s druhým dotazem. Není v plánu oprava komunikace K. H. Borovského? Zejména úsek od soudu směrem na "Chemičák". Když více zaprší, tak se v prohlubních drží voda a vytváří velmi velké kaluže. Zrovna dnes, kdy jsem šel tím směrem po pravém chodníku podél domů (po celonočním dešti), tak ačkoliv jsem šel nalepený až na zdi domů, tak projíždějící automobily rozstřikovaly vodu v několika místech téměř až na zeď domu. Nemáte se kam schovat, kam uhnout. S tím souvisí také dotaz, zda by na zmíněný úsek nešel umístit radar? Většina automobilů tam ani náhodou nedodržuje povolenou rychlost. Pokud šel umístit do ulice Karla Čapka, jistě by šel umístit také na tuto hlavní sokolovskou tepnu. 4) Dále bych měl dotaz k bezdomovcům a jiným narušitelům pořádku. Má město zjištěno, zda jsou tito lidé trvale hlášeni v městě Sokolově? Určitě všichni nebudou. Mám za to, že existuje zákon, podle kterého mohou města a obce za určitých podmínek tyto lidi vyhostit z města. Pokud zákaz poruší, jedná se o maření výkonu úředního rozhodnutí, s možným trestem "natvrdo". Neuvažuje město o uplatňování tohoto zákona na známé firmy? Děkuji za Vaše odpovědi
~ Šťastný

odpověď:
Dobrý den, pokusím se postupně zodpovědět zaslané dotazy. 1) Také my jsme původně uvažovali o tom, že bychom vzniklou parkovací plochu oddělili lavičkami a květináči. Bohužel, museli jsme respektovat vyjádření, jak odboru dopravního, tak dopravního inspektorátu, jejichž souhlas jsme potřebovali. Parkovací city bloky jsou nutným kompromisem a my jsme je nechali osadit květinovou výzdobou s cílem alespoň trochu zpříjemnit pohled na tuto část náměstí. Výhodou těchto city bloků je také to, že v případě potřeby plochy celého náměstí se tyto city bloky mohou celkem snadno přemístit a po skončené akci vrátit zpět. 2) Souhlasím s Vámi, také vidím nemálo míst v našich městech, kde dochází k propadu chodníků, a to zejména těch, které jsou zhotoveny z betonové dlažby. Nechci spekulovat o možných příčinách, ale je pravděpodobné, že mezi ně může patřit nekvalitní zhutnění podloží, někdy možná nepříliš kvalitní materiál, ale jistě také to, že na mnoho takových chodníků vyjíždí i osobní automobily, které zde nemají co dělat. Co se týče pěší zóny, tam jsem optimističtější. Důvody jsou hned dva. Samozřejmě si přes stavební dozor město Sokolov pohlídá to, aby podloží bylo provedeno kvalitně. Mnohem významnější je ale fakt, že jsme se rozhodli povrchovou úpravu nedělat již z betonové dlažby, ale půjdeme cestou nákladnější, ale jistě trvanlivější, tj. žulovou dlažbou. To samozřejmě s vědomím, že v tomto povrchu budeme pokračovat i v dalších přilehlých ulicích a samozřejmě také v nějaké kombinaci na samotném novém náměstí. 3) Tady si dovolím připojit podobný dotaz (Hezký den pane starosto, velmi by mě zajímalo, jestli se v dohledné době chystá oprava ulice K. H. Borovského, až po kruhový objezd k Městskému úřadu. Nezlobte se na mě, ale tomu už se ani silnice pomalu nedá říkat. Na to, že tato silnice vede centrem města, je to ostuda. Auto schytává neuvěřitelné rány a nejsem určitě sama, komu se to nelíbí. Vím, že silnice není města, ale určitě při jednáních se můžete zasadit o to, aby se s tím něco udělalo.) a připojit následující odpověď: Co se týče špatného stavu povrchu ulice K. H. Borovského, v tomto musím souhlasit. Je potřeba také dodat, že tato ulice není v majetku našeho města, ale jde o majetek Karlovarského kraje. V předchozích letech byla provedena rekonstrukce horní poloviny vozovky ulice, tzn. od kruhového objezdu s ulicí Sokolovská až po odbočku nad zahradnictvím Smaragd. Vědomi si toho, že i spodní část je ve špatném technickém stavu, byla případná rekonstrukce prvním bodem jednání mezi vedením města Sokolova a nově zvoleným náměstkem hejtmanky kraje panem Hurajčíkem. Věřím, že i tato část úseku bude v dohledné době (samozřejmě nejlépe v roce 2018) zrekonstruována. Co se týče radarového úsekového měření, byl to jeden z úseků, který jsme také chtěli tímto měřením osadit, bohužel jsme však nedostali souhlas dopravního inspektorátu Policie ČR, který je pro toto nezbytný. 4) Pokud jde o osoby bez přístřeší, mohu potvrdit Váš názor, že většina z nich nemá trvalé bydliště v Sokolově. U velké části z nich jde o negativní dopad toho, že v našem městě je provozována protialkoholní záchytná stanice (PZA). Jednoduše řečeno, opilou osobu bez přístřeší přivezou právě na PZA a někdy se prostě stane, že se tento člověk v našich ulicích usadí na delší dobu, než je nám všem příjemné. Máte také naprosto správné informace o tom, že za určitých podmínek se tyto osoby mohou dopouštět trestného činu maření úředního rozhodnutí. Bohužel nepřesná tato informace je v tom, že je tomu tak i v současné době. K naší velké lítosti poslanecká sněmovna a následně senát tuto část zákona zrušily a vzaly tak městu Sokolov jediný nástroj, který jsme jako jedno z mála měst využívali. Jen na závěr dodám, že díky dobré spolupráci odboru sociálních věcí, Policie ČR, městské policie, státního zastupitelství i soudu jsme takto do nápravného zařízení dostali minimálně tři osoby. Je nutno konstatovat, že to je také jediné opatření, kterého se osoby bez přístřeší obávaly.
~ Bc. Jan Picka, starosta