česky Deutsch English

Komentář k životu v Sokolově

3.2.2017

dotaz:
Dobrý den, pročetla jsem několik dotazů, připomínek a reakcí na ně a nechci tudíž zabírat místo jejich opakováním, ale něco zmínit přece jen musím. Neustále slyšíme, jak města vychází vstříc seniorům a invalidním občanům. Pak ale napadne sníh a tito nebožáci zůstávají uvězněni ve svých bytech. Kluzké chodníky, zmrazky ze za dne rozpuštěného sněhu, který se přes noc proměnil v ledovku. Neprohrnutá místa u přechodů pro chodce atd. Zelené město je veskrze zásluhou těch minulých garnitur, kterým nemůžeme přijít na jméno. Ty se totiž zasloužily o výsadbu stromů po dokončení stavebních prací na sídlištích apod. Také z toho důvodu moc stromů právě na sídlišti Vítězná nenajdeme. Tehdy po dokončení byly v popředí jiné priority. Komu se nelíbí, že je potřeba nějaký strom prořezat nebo pro špatný stav pokácet, ten bude muset - s prominutím - zvednout zadek a vydat se do nejbližšího lesoparku, za město do lesa atd. Nechápu rovněž, proč v Sokolově přibylo nepřizpůsobivých Romů! A proč nás mají obtěžovat svým hlukem a nepořádkem v domech, ale i pod okny a vůbec všude na veřejném prostranství. To snad město dostalo zaplaceno za přijetí každého nového příchozího Roma ze Slovenska? A kde jsou v ulicích vidět strážníci MP? Preventisté kriminalistiky jsou k vidění hlavně v centru, kde Romové nejsou v takových počtech jako na sídlišti Michal! Navrhuji ubrat na kulturních akcích, které snad na někoho fungují jako "opíjení rohlíkem" a zaměřit se na tu každodennost, ne na volnočasové aktivity, jakými jsou kultura a sport! Nečekám, že mi uspokojivě odpovíte. Ale myslím, že si většina občanů přejeme, aby se právě ten každodenní všední život ve městě změnil k lepšímu. Děkuji za pochopení!
~ Anonym

odpověď:
Dobrý den, dovolím si začít od konce. Víte, jsou odpovědi, kterými nemůžete uspokojit tazatele, ale vždy se snažíme odpovědět na všechny dotazy a upřímně. Nejinak tomu bude i v tomto případě. Co se týče nezvyklého sněhového nadělení, odpovídal jsem již na související výtky, ale v některých případech také na hodnocení pochvalná. Já si stojím za hodnocením, že i přes výhrady se v našem městě správce komunikací se vzniklou situací vypořádává celkem obstojně. Samozřejmě, že si plně uvědomuji složitou situaci nejen seniorů, ale také maminek s kočárky apod. Jsem však přesvědčený o tom, že pracovníci SOTES nezahálejí a v rámci možností se s danou situací "perou". Píšete také, že zelené město je zásluhou našich předchůdců a v tom s Vámi samozřejmě musím souhlasit. Dovolím si také ale dodat, že i naše generace se k zeleni v Sokolově chová zodpovědně a věřte, že o každém pokáceném stromu rozhoduje mnoho lidí. Komise životního prostředí, příslušné odbory, vedení města, rada města a konečně také odbor patřící pod státní správu - odbor životního prostředí. V krátkosti k Vítězné - pracuje se na projektu, který se týká revitalizace zeleně a z něj je patrno, že zeleň na tomto sídlišti přibude. Co se týče situace kolem přibývání nepřizpůsobivých občanů, já ten důvod BOHUŽEL chápu. Nesouhlasím s ním, bojuji proti němu společně s kolegy z vedení a jsem velmi zklamán, že zatím marně. Důvodem je to, že někteří majitelé bytů je pronajímají právě této skupině nájemníků a to z jednoduchého důvodu. Jde o zisk z doplatků na bydlení. A na úplný závěr. Naprosto nesouhlasím s vaším návrhem na ubrání financí směřujících do sportu a kultury. Pro mě jsou právě i tyto aktivity důležité v životě našeho města. Já je naopak považuji za naší každodennost jak píšete a nikoliv za "opíjení rohlíkem". Naše město vidím jako krásné, moderní a společenské. A sportovní a kulturní vyžití pro jeho obyvatele je pro současné vedení města samozřejmostí a jednou z priorit. Chápete-li jako každodennost třeba i čistotu a zejména bezpečnost ve městě, vězte, že i tady se snažíme být aktivními.
~ Bc. Jan Picka, starosta