česky Deutsch English

Kácení v ulici Švabinského

2.3.2017

dotaz:

Dobrý den, v ulici Švabinského č. p. 1789 a u cesty k restauraci Alex jsou značky upozorňující, že se budou 3. 3. 2017 kácet stromy. Zřejmě se jedná o jehličnaté stromy, které v těch místech rostou. Tři smrky směrem k areálu zdraví asi vadí lidem ve výhledu, že by hrozil jejich pád, se nezdá. Stromy kolem cesty k restauraci jsou poměrně malé a určitě nikoho neomezují. Nevím, v jakém rozsahu je kácení plánováno, prosím však, aby bylo pečlivě zváženo, které stromy odstranit a které ponechat. Uvědomuji si, že času příliš nezbývá.

Karel Hejnic

Dobrý den, nakonec jste se přeci jenom rozhodli vzrostlé smrky v ulici Švabinského č. p. 1789 u zadního vchodu pokácet. Jenom kvůli určité osobě, která si neustále stěžuje na její poškozené auto, které neustále parkuje pod těmito stromy a při vichřici, která nedávno byla, se vše urychlilo a stromy, které zde jsou od samotné výstavby paneláků, tak bude prázdné místo. A Vaše argumenty, že se mohou vyvrátit atd? Je to příroda, nic víc a nic méně. Znovu připomínám, že se zde schovávají před dravci jako poštolka, straky atd., jak zpěvaví ptáci, tak veverky. Pokud i Vám vadí příroda tak porazte i zbytek listnatých stromů, protože to vadí zase jiným lidem, protože z těchto stromů padá listí na auta, balkony atd. Já navrhuji vypálit ROUNDAPEM i louky, ty jsou také nebezpečné, jsou v trávě klíšťata!!!! Nebezpečná jsou i auta pro chodce, plyn v paneláku, ten může vybouchnout atd. Jakmile porazíte stromy, tak nejenom já přestávám třídit odpad, protože to alespoň pro mě a jiné lidi nemá už cenu. A místo těch stromů, které vytváří kyslík, tak tam navezte hnůj a odpadky. To se lidem bude líbit, když jim vadí příroda. Vůbec si nevážíte přírody. Bohužel lidé jsou i krutí ke zvířatům a nikdo nic nechce vidět.

S pozdravem Kunc

odpověď:
Dobrý den, dovoluji si reagovat na kácení v ulici Švabinského. Vzrostlé jedle byly několikrát projednávány na základě opakované žádosti o pokácení, které nebylo vyhověno. Při poslední terénní kontrole stromů, byly stromy prověřeny odborným certifikovaným arboristou, který riziko rozlomení potvrdil a odborným posudkem doložil jejich nebezpečnost při dalším setrvání na místě. Na základě posudku a doporučení odboru správy majetku i komise životního prostředí, byly stromy schváleny radou města k podání žádosti ke kácení k orgánu ochrany přírody. V pátek 24. 2. 2017 bylo ovšem na základě následků většího větru během předešlé noci rozhodnuto o likvidaci stromů, a toto rizikové kácení bylo konzultováno i orgánem ochrany přírody. Popraskaný kmen a dutina na kmeni prostředního jedince jsou důkazem o správném jednání, které zabrání bezprostřednímu ohrožení nejen majetku ale i lidských životů. Kácení je plánováno do konce tohoto týdne. Dovoluji si dále poznamenat, že všechny žádosti jsou odborně prověřovány jak pracovníky úřadu tak smluvně zajištěnými odborníky a pro jednání rozhodujících orgánu jsou připravovány dostatečně odpovídající materiály, aby se předešlo nedůvodnému kácení a pokud není možná záchrana stromu, zajišťuje město náhradní výsadbu.
~ Veronika Krbová, DiS., odbor správy majetku