česky Deutsch English

Kácení stromů v ul. Švabinského

27.1.2017

dotaz:
Dobrý den, z doslechu vím, že budete kácet vzrostlé smrky v ul. Švabinského 1789 za zadním vchodem. Byla by to velká škoda, jsou to krásné vzrostlé smrky, kde krom jiného hledají útočiště veverky a malí ptáci před predátory jako např. straky atd. Pokud tyto stromy porazíte ztratí tato zvěř ochranu. Nemluvím o kyslíku, které stromy produkují. Lidem vadí vše. Že lítá ze stromů listí, že jiřičky, když si postaví hnízdo na jejich balkoně tak tam mají trus. Zkrátka vadí jim vše. Snad jste rozumnější a zastavíte tento proces. Pokud budou stromy pokáceny, já sám přestanu třídit odpad, protože to přestane mít pro mě smysl. Je to naše příroda -chraňme jí i jejich obyvatele-zvěř. Bude mi 60let a mohlo by mi být jedno co bude za pár let, protože už tu nebudu. Ale není mi to lhostejné a přál bych si, aby lidé byli rozumnější.
~ Zdeněk Kunc

odpověď:
Dobrý den, dovolte mi popsat spíše všeobecný postup týkající se kácení stromů v našem městě. Ke kácení dochází na základě doporučení příslušeného odboru nebo také na základě poznatků komise životního prostředí, či od jednotlivých občanů. Většinou je to z důvodu toho, že strom je nevratně poškozen, nebo hrozí jeho zlomení a zranění kolemjdoucích. Někdy se však také stává, že jde o tzv. divokou výsadbu z předchozích let a dnes již vzrostlé stromy velmi stíní nájemníkům majících okna v těsné blízkosti. Každý návrh na kácení jde poté k posouzení do komise životního prostředí. Také se k němu vyjadřuje příslušný odbor a konečné slovo má pak rada města. Bohužel, někdy musíme i řešit případ, kdy mnoho nájemníků konkrétní strom porazit chce, nemálo nájemníku (kteří většinou mají okna na jiná místa) naopak tomu brání. Je tedy patrné, že jsou případy, kdy každé rozhodnutí bude vnímáno jako rozhodnutí špatně. Pokud radní města dostanou k rozhodnutí, zda kácet nebo ne také strom, který uvádíte, věřte, že rada města bude pečlivě zvažovat všechny argumenty. Několikrát se již stalo, že jsme rozhodli jinak, než znělo doporučení odboru a komise.
~ Bc. Jan Picka, starosta města