česky Deutsch English

Jak se město stará o bezdomovce?

24.2.2017

dotaz:
Lidem často vadí žebrající bezdomovci z tzv. nádražní populace, vůči které je oprávněně zakročováno ze strany MP. Než se člověk z bydlícího řádného občana stane bezdomovcem v posledním stádiu, uplyne hodně času. Jak řeší město Sokolov prevenci bezdomovectví? Jak je řešena pomoc bezdomovcům? Děkuji za odpověď.
~ Jana Šálová

odpověď:
Dobrý den, dovolím si v krátkosti reagovat na Váš dotaz. Sokolov, stejně jako mnohá jiná města, má funkční sociální systém, kdy každý, kdo se ocitl ve svízelné životní situaci, může využít různých poraden. Mimo jiné se mu rády budou věnovat i pracovnice odboru sociálních věcí. Častým monitorováním osob bez přístřeší se město samotné snaží podchytit hned v počátku osoby, které by se následně mohly stát dlouhodobými bezdomovci. Co se týče samotné pomoci osobám bez přístřeší, je potřeba zmínit, že město Sokolov v této oblasti udělalo významný krok, kdy byl dlouhá léta využívaný stan nahrazen objektem, který je výhradně určený právě těmto osobám. Nejde jen o samotný nocleh, ale lidé bez domova zde mohou využít zároveň možnost malého občerstvení. Samozřejmě je velká snaha zapojit je do stávajícího sociálního systému a v neposlední řadě je jim také zajišťována zdravotní prohlídka. Dovolte mi však také, abych zcela jasně vyjádřil svůj názor, který spočívá v tom, že pomáhat bychom měli osobám, které o naší pomoc stojí. U bezdomovců je to bohužel tak, že v naprosté většině jakoukoli pomoc odmítají a bezdomovectví je zkrátka jejich způsob života.
~ Bc. Jan Picka, starosta