česky Deutsch English

Investice do vybavení škol a školských zařízení

20.10.2017

dotaz:
Dobrý den, minulý týden spadlo při vyučování na 6. ZŠ světlo. Nemělo by město investovat místo do kufříků do škol a jejich modernizací nebo čekáte, až příště pod tím světlem bude nějaké dítě?
~ anonym

odpověď:
Dobrý den, přestože jde o anonymní dotaz, rozhodl jsem se, že na něj odpovím a to z důvodu, že tentokráte je vedení města dle mého názoru kritizováno opravdu neopodstatněně. Předně chci napsat, že město Sokolov alespoň v našem volebním období věnuje nemalé finanční prostředky do opravy a investic školských zařízení v Sokolově. Jinými slovy je to jedna z našich priorit, aby se naše děti učily a vychovávaly v těch nejlepších možných podmínkách. Pro názornost uvádím: v roce 2016 jsme na opravy a investice školských zařízení vydali částku více než 18 milionů korun a v roce 2017 je to více než 13 milionů korun. V těchto částkách nejsou ještě započítány opravy a investice další příspěvkové organizace, konkrétně Domu dětí a mládeže. Naše ambice pro rok 2018, co se týče investic a oprav školských zařízení, jsou ještě vyšší a první návrh v rozpočtu (a já věřím, že se jej v rozpočtu podaří prosadit) je cca 25 milionů korun. Nevím, kolik do svých školských zařízení investují okolní města, jsem ale přesvědčený, že se rozhodně nemáme za co stydět. Při projednávání důležitých oprav a investic v té které škole je postupováno následovně: školy a školky vytvoří seznam svých požadavků a ten se následně projednává. Chci vyzdvihnout fakt, že vedení města s naprostým respektem k těmto jednáním přistupuje. Důkazem je, že vždy oprava či investice v dodaném seznamu požadavků pod pořadovým číslem 1 je pro nás tzv. nedotknutelná a vedení škol a školek má téměř stoprocentní jistotu, že to, co si dají jako svoji prioritu, do plánu zařazeno bude. Ostatní položky se pak realizují dle možností rozpočtu. Rád bych se také pozastavil nad vaší zmínkou o kufřících pro prvňáčky. Jde o dlouholetou akci města, jejímž cílem je pomoci rodičům prvňáčků při pořizování školních pomůcek. V letošním roce jsme do těchto kufříků investovali téměř 270 000 korun a vybavili jsme tak 280 prvňáčků v našich školách. Mohu vám z vlastní zkušenosti říci (neboť jsem jednu dceru vedl coby prvňáčka v roce 2016 a tu druhou v letošním roce), že kufříky naprosto plní svůj účel a jsou rodiči pozitivně vnímány. Je to i díky tomu, že kufříky vybavujeme po pečlivé konzultaci s našimi pedagogy. A na závěr mi dovolte, abych vás ujistil, že nejen vzdělání ale také bezpečnost našich dětí je pro nás velmi citlivé téma a jsem přesvědčený o tom, že dojde ze strany vedení školy k okamžité nápravě v rámci této havarijní situace. Předpokládám, že v některém z dalších rozpočtů se případná celková rekonstrukce objeví mezi požadavky této školy. V uplynulých dvou letech jsme v této ZŠ vyřešili nákladné problémy se vzduchotechnikou v kuchyni. Vedení města se v tomto volebním období osobně zasadilo o rekonstrukci kuchyně a reagovali jsme také na stesky rodičů po navýšení kapacity školní družiny. Výsledkem byly velké stavební úpravy družiny a tím jsme opravdu kapacitu navýšili.
~ Bc. Jan Picka, starosta