česky Deutsch English

INVESTICE DO TENISOVÉHO KLUBU

11.1.2018

dotaz:
Pane starosto, v posledním čísle měsíčníku Sokolovský Patriot jste hovořil mj. o investicích města pro rok 2018. Je tam uvedena investice v částce 8 milionů korun na výstavbu zázemí pro Tenisový klub. Můžete sdělit, kdy budou práce zahájeny, zda je to částka konečná a kdy se uvažuje s dokončením prací? Děkuji
~ Karel Hejnic

odpověď:
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz a dovolím si přidat požadované odpovědi. V současné době odbor rozvoje města připravuje projektovou dokumentaci k možnosti výstavby nového zázemí Tenisové klubu. Jedná se o I. etapu (studii si lze prohlédnout na zmiňovaném odboru). V II. etapě se plánuje úprava tenisových kurtů vč. zastřešení. Částka 8 milionů korun je na realizaci I. etapy. Tu bychom rádi zahájili ještě v letošním roce. Ukončení výstavby bude záviset na průběhu samotné realizace (výběrové řízení, odvolací lhůty, samotná výstavba apod.). A tak přiznávám, že termín ukončení v tomto okamžiku opravdu neznám a mohl bych jej pouze odhadovat. Investice na zmiňovanou II. etapu je odhadována ve výši 7 milionů korun. Také považuji za nutné dodat, že celý tento projekt (ostatně v jiných případech postupujeme stejně) byl od samotného počátku pečlivě konzultován se zástupci tenisového klubu. Jsme přesvědčeni, že právě přímé zapojení těch, kterých se investice přímo týká, je předpokladem nejlepšího řešení.
~ Bc. Jan Picka, starosta