česky Deutsch English

HŘIŠTĚ MÁNESOVA A POPADANÉ STROMY

24.11.2017

dotaz:
Dobrý den, pane starosto, před časem bylo zrušeno hřiště v ulici Mánesova. Zajímá mne, co se zde nyní plánuje? Nedá se říci, že by nebylo využíváno. Skoro ob den tam chlapci hráli nohejbal, anebo pozemní hokej. Jedna parta si tam nosila ze starších školních lavic rámy, na kterých měli našity ze záclonoviny jakoby síť a používali je jako branky. Jedna taková branka je i u nás ve sklepě. Po té, co došlo k odstranění zábran, aby míč nepadal ze svahu na parkoviště, tak jsem tam zahlédl chlapce, jak se zde snaží si zahrát, ale po několika pokusech, kdy jim míč skončil pod svahem, to vzdali. Také zde byl odstraněn odpadkový koš. Často jsem jej využíval, když zůstal po dětech na louce či v lesíku ležet odpad, teď to musím nosit až na druhou stranu bloku ke kontejnerům. I tento koš byl často tak plný, že jsem musel dokonce dvakrát volat na Sotes, aby ho vyvezli, neboť došlo z jejich strany k opomenutí. Také mne zajímá, kdy budou odstraněny popadané stromy v lesíku mezi parkovištěm a protihlukovou stěnou? Co se týče lesíku na druhé straně nedaleko Chráněného bydlení ani nehovořím, neboť tam je několik vyvrácených stromů a jeden dokonce šikmo přes cestu, vzhledem k tomu, že si tu často hrají i děti hrozí, že by mohlo dojít i k vážnému úrazu.
~ Framac

odpověď:

„Dobrý den, reaguji na konečnou část ohledně spadlých stromů.  Vývraty v lesíku u protihlukové stěny (velké parkoviště za ul. Mánesova) budou odstraněny, v této části jsou jen spadlé stromy a některé leží na lesní cestičce. Lesík za Chráněným bydlením, parcela č.: 4046/2 k.ú. Sokolov, je v majetku Lesů České Republiky, s.p. Pán má pravdu, jsou tam vývraty opřené o stromy nad cestou. Proto by bylo vhodné zažádat majitele pozemku o odstranění.“
~ Martin Talíř, vedoucí střediska Veřejná zeleň, SOTES Sokolov

„Dobrý den, chtěl bych Vám také poděkovat za Vaši dobrou zkušenost se zmiňovaným hřišťátkem za ulicí Mánesova. Domlouval jsem se  s příslušným odborem, že budeme hledat cestu k tomu, abychom toto hřišťátko opětovně oplotili, a to tak, aby se zde míčové sporty mohly provozovat.“
~ Bc. Jan Picka, starosta