česky Deutsch English

Hřišťátko, lampy a louka

10.3.2017

dotaz:
Dobrý den, Otázka číslo 1. Chtěla jsem se zeptat, co se bude dělat na malém jakoby hřišťátku před barákem Mánesova 1671? Bylo strženo staré oplocení a teď to tam vypadá hrozně. Jako by to tam rozdělali divočáci. Otázka číslo 2. Máte v plánu vyměnit v této části lampy? Jsou staré z dob komunistů snad a sotva svítí. Jelikož je tu louka a les, tak je tu hrozná tma a když člověk jde večer venčit, tak má strach jít i do vchodu. Parkují zde auta a mezi ně není vidět, takže není problém se mezi ně schovat. A do lesa chodí spát bezdomovci a plno feťáků. Takže je opravdu důvod se bát. Otázka číslo 3. Po zimě ten les i louka vypadá opravdu strašně. A stále to nikdo neuklidil. Stejně tak stále nevím, co se s lesem bude dělat. Byla by škoda, aby les využívali bezdomovci, než aby ho využívali lidé. Jinak je fajn, že louku seká traktor. Ale od té doby, co to seká traktor, tak je louka ve strašném stavu. Samá díra, samá nerovnost. Předem děkuji za odpověď.
~ Veronika

odpověď:

Dobrý den, dovolte mi odpovědět v následujícím pořadí, otázka č.1: Hřišťátko bylo zrušeno v rámci likvidace některých dětských hřišť ve městě. Samozřejmě jakmile to počasí dovolí, dodělají se terénní úpravy a založí nové trávníky. Otázka č.2: V letošním roce nemáme v plánu toto osvětlení měnit, ale pokusíme se tuto investici zapracovat do plánu na rok 2018. Otázka č.3: V roce 2015 proběhla v tomto lesním pozemku probírka, šlo hlavně o vykácení nezdravých jedinců a důraz na bezpečnou dohledovou vzdálenost. Traktor, který seká takto velkou zelenou plochu, šetří čas ostatním sekačkám, které se na této ploše nemusí zdržovat a mohou efektivněji sekat trávníky ve městě. Na některých místech jsou opravdu vyjeté koleje, bohužel nejsou od traktoru, ale od bezohledně parkujících řidičů nebo od firem, které zajíždějí přímo na louku a co se týče ostatního nepořádku, tak tuto lokalitu dáme do dobrého stavu, a to nejpozději do konce dubna. Na bezdomovce, kteří dělají největší nepořádek, upozorníme městskou policii.

Ing. Jaromír Dvořák, SOTES, s.r.o. - ředitel

Dobrý den, dovolte, abych k vašem pocitu bezpečí doplnil, že městská policie provádí namátkovou kontrolu také samozřejmě v této lokalitě a bezdomovce vykazuje a bude tak činit i nadále. Pokud byste měla pocit, že se zde vyskytuje osoba, která by jakkoli mohla ohrozit vaši bezpečnost, či budila jiné pohoršení, volejte prosím taktéž městskou policii.

Bc. Jan Picka, starosta