česky Deutsch English

HLUČNOST A PRAŠNOST NA ŠENVERTU

19.7.2018

dotaz:
Vážený pane starosto, můj dotaz se týká citlivé věci, a to zvyšující se prašnosti a hlučnosti z oblasti za Šenvertem, kde se povrchová těžba těsně přiblížila k obytné části města. Obyvatelé si v diskusích stěžují na tuto situaci a kritizují přístup vedení Sokolovské uhelné, p.n. A týká se nejen špatné komunikace, kde by opět možná stačila včasná a fundovaná informovanost o tom, co čeká v nejbližších letech místní s ohledem na jejich zdraví a majetek. Slýchávám také názory, že by zde mohl být využit určitý psychologický nátlak těžařů, kdy po projevení názoru občanů by mělo docházet k persekucím. Tomu se mi však opravdu nechce věřit. Můžeme být tisíckrát vděčni, že náš region nedopadl hůře (i přes trvající odliv mladých, nízkou vzdělanost, nízké mzdy), ale realita je podobná. Místo, aby se zde rozvíjel průmysl, sofistikoval, lákal odborníky, tak je zde tato možnost uměle brzděna. Ptám se tedy, jak vnímáte z pozice starosty města nastalou situaci kolem těžby, je-li komunikace s občany na dostatečné úrovni, abychom se nemuseli obávat o naše zdraví či klesající ceny nemovitostí? Je-li vše v souladu se zákony (což by neměl být kámen úrazu a situace je pod dohledem státní správy), jste-li seznámen s nastalou situací a vstoupili-li jste jako vedení města do jednání s vedením SU?
~ Jiří Korbel

odpověď:
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz a přidávám následující. Přibližně před třemi týdny jsem na MÚ řešil s některými obyvateli městské části Šenvert situaci týkající se primárně chybějícího dětského hřiště. Mimochodem situaci značně zkomplikoval nově vznesený požadavek společnosti ČEZ o nutnosti dodržet ochranné pásmo nadzemního vedení, nebo provedení izolace stávajícího vedení (finančně velmi náročné). Při následné diskuzi jsme jako další téma probírali nedalekou těžbu a s ní související hluk a prašnost. Následující den jsem využil příležitost, kdy jsem se pracovně setkal s předsedou představenstva SU a téma postupu těžby jsme, mimo jiná témata, také probírali (po svých zkušenostech se sociálními sítěmi mě bohužel ani trochu nepřekvapily „zaručené“ zprávy o tom, že město s nikým nejedná a vlastně o tomto problému ani neví). Informován jsem tak byl např. o tom, že SU jedná přímo s majiteli nemovitostí a vedení této společnosti požádalo o to, aby politici či jiní „mediátoři“ do tohoto přímého jednání nevstupovali. Ve své odpovědi samozřejmě nemohu prezentovat názory samotné společnosti SU (doporučuji Vám obrátit se přímo na její vedení), ale za město rozhodně mohu dodat, že jsem dostal ujištění o tom, že SU hledá a bude hledat řešení vedoucí ke snížení hlučnosti a prašnosti. To samozřejmě ruku v ruce s dodržením nutných bezpečnostních norem a opatření. Město Sokolov po domluvě se společností SOTES Sokolov, s.r.o. přijalo preventivní opatření v podobě častějšího provádění zametání komunikací právě v této oblasti. K Vaší připomínce týkající se dohledu státní správy pouze na závěr dodám, že jak jistě víte, starosta města a ani kdokoliv jiný, nemají sebemenší práva a kompetence do činnosti státní správy zasahovat. Vaše poznámka o umělém brzdění rozvoje a "nelákání" odborníků do regionu, v kontextu s tím co SU "odpracovala" s BMW je, přinejmenším podivná.
~ Bc. Jan Picka, starosta