česky Deutsch English

DOTAZ K VÝŠI NÁJMU MĚSTSKÝCH BYTŮ

8.5.2018

dotaz:
Dobrý den, můj dotaz se týká výše částky za pronájem městských bytů. V médiích bylo uvedeno, že se pohybují dle vybavení bytu v rozmezí 35 - 65 Kč za m2. Je toto považováno za dostačující v době tržního hospodaření, kdy se nájmy pohybují min. na dvojnásobku? Nejde zde o dumpingovou cenu, kdy na regulované nájemné doplácí ostatní občané, kteří nebydlí v městských bytech? Na druhou stranu apelujete na vládu, aby pomohla řešit "obchodování" s chudobou, což "řešily" snad všechny vlády a nic nevyřešily a je nutné respektovat skutečnost, že, co zákon nezakazuje, tak je vlastně dovolené. Až nyní jsem zaregistroval vůli paní ministryně sociálních věcí, že by měli úředníci více kontrolovat v terénu zneužívání dávek na vybavení apod. Což je sic věcí státní správy, ale jsou to zatím jenom slova a na výstupy si budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat. S úctou, Jiří Korbel ml.
~ Jiří Korbel ml.

odpověď:
Dobrý den, dovolím si v krátkosti odpovědět na Váš dotaz. Město Sokolov, a já dodávám naštěstí, patří mezi města, která se po roce 1989 nezbavovala svých bytů (až na výjimky např. nad kinem Alfa), a tak může alespoň z části ovlivnit přidělování bytů (město jich vlastní cca 1 300). Vámi uvedené ceny jsou správné, resp. pokud mluvíme o běžných městských bytech, jsou 50 a 65 Kč, a já si v žádném případě nemyslím, že jde o dumpingovou cenu. Podle našeho názoru je povinností města zajistit jeho obyvatelům mimo jiné také nabídku slušného bydlení. V městských bytech ve většině případů totiž bydlí senioři, mladé rodiny a samoživitelky. Tedy lidé, kteří ze svých příjmů (důchod, podprůměrně placená práce, rodičovská "dovolená" apod.) nemohou platit tržní nájemné. Mám-li být naprosto upřímný, naopak nám velkou radost dělá zjištění, že v nemálo případech město za příznivý nájem nabízí mnohem lepší komfort, než je tomu u soukromých nájemců. O obchodnících s chudobou nemluvě! Píšete, že co zákon nezakazuje, tak je vlastně dovolené a že je potřeba toto respektovat. Nesouhlasím, a to důrazně. Musím to vzít na vědomí a bohužel s touto skutečností musím žít, ale nikoliv ji respektovat. Naopak. Můj respekt a úctu mají ti majitelé bytů, kteří peníze za pronájem bytů nevidí "až na prvním místě". Také oni by se mohli chovat dle Vašeho přesvědčení, že co není zakázáno, je dovoleno. Oni ovšem dbají nejen na přiměřený zisk, což je logické, ale navíc v sobě mají společenskou a sousedskou odpovědnost a na jejich městě jim záleží. Za to vše mají náš velký dík. Bohužel, máte pravdu v tom, že mnozí jdou cestou, co není zakázáno, je povoleno a vlastně "nic" neporušují, my jsme však přesvědčeni o tom, že je nejvyšší čas pro to, aby státní správa zapracovala na zákonech, které tuto neúnosnou situaci budou jasně a rychle řešit.
~ Bc. Jan Picka, starosta