česky Deutsch English

Dopravní značení v ulici Křížová

19.1.2017

dotaz:
Dobrý den Vážený pane starosto, Posílám návrh na úpravu dopravního značení na pozemní komunikace v ulici Křížová, která navazuje na ulici Komenského. V poslední době (jen já vím o dvou dopravních nehodách za poslední měsíc) došlo k nehodám v této křižovatce ve tvaru T. Možná i z důvodu nedodržení pětimetrové hranice při stání v křižovatce. Bylo by dobré těchto 5 metrů upravit OZNAČENÍM, jak už svislými, popř. vodorovnými značkami. Dle mého názoru dochází ke zbytečným nehodám v této oblasti. Dnes jsem vznesl tento problém, na oddělení správních deliktů, ale bylo mi řečeno, že tento podnět musím učinit já, jako občan Sokolova. Žádám Vás, proto o vyžádání spolupráce s PČR Sokolov. Bylo mi řečeno, že městu Sokolov jakožto správci a vlastníku komunikace, informace o dopravních nehodách nejsou od PČR podávány. Dle mého názoru zbytečně dochází k ohrožení zdraví a majetku občanů. Dne 19.12.2016 vznikla na tomto místě dopravní nehoda a já stál v tomto místě s automobilem a nevědomky nedodržel zmíněných 5 metrů o hranice křižovatky. Stálo by za úvahu a možnou investici do vodorovného dopravního značení v jednosměrné ulici Křížová ,které by pokračovalo dále směrem vpravo ke starému náměstí, kde by bylo ukončeno stávající značkou zákaz zastavení s odbočením vlevo. Děkuji za kladné řešení této situace.
~ Petr Sitař

odpověď:

Dobrý den, 25. ledna proběhne pravidelná koordinační porada složek IZS a příslušných odborů, kterou každý měsíc svolávám. Jeden z úkolů, který příslušným složkám a odborům zadám, bude i prověření situace, kterou popisujete. Vyjádření samozřejmě zveřejníme v této rubrice.


~ Bc. Jan Picka, starosta města