česky Deutsch English

A zase ti nepřizpůsobiví

2.3.2017

dotaz:
Vážený pane starosto, mám na Vás prosím dotaz, sice už jistě obligátní, ale.. Zasáhne město v tomto roce již nějakým radikálnějším způsobem proti obyvatelům, kteří jsou původci veškerého negativního dění (žití v domech, hluk, shlukování před domy, nepořádek v ulicích atd.), a to především v ulici Hornická? Neustále čtu, a vyskakují na mne hesla o tom, jak je Sokolov zelené město, ale s velkým prominutím, v této lokalitě to připomíná spíš nějakou rozvojovou zemi ze třetího světa. A stále více nabývám přesvědčení, že k řešení i přes x konkrétních upozornění (které zde nebudu vyjmenovávat, ale jsou doložitelná) kompetentních orgánů (město, MP, PČR apod.) se tyto nešvary neřeší a v tichosti a s klidem se přehlíží, jen aby nedošlo ke konfliktním situacím s touto částí obyvatelstva!!! Dovolím si tvrdit, že z jejich strany a psychicky ubíjejícího tlaku, zde již dochází k počátkům jistého omezení a diskriminace spíše té slušné části zde bydlících. Děkuji. PS: A s velkou lítostí mne bohužel velmi mrzí, že jsem se nedočkal z Vaší strany odpovědí, na dotazy, které jsem Vám adresoval v minulosti na tento mail (Jan.Picka@mu-sokolov.cz), týkající se těchto dlouhodobých problémů. Důvody, proč tomu tak je bohužel nechápu.
~ Anonym

odpověď:
Dobrý den, dovolím si začít od konce. Také nevím, kam se zatoulal Váš e-mail, který jste poslal na správnou adresu. Určitě důvodem nebyla snaha vyhnout se odpovědi. Ostatně na toto téma jsem již odpovídal několikrát a učiním tak i dnes. Dovolte mi, abych ve své odpovědi pokračoval spíše otázkou na Vás. Jak byste si představoval razantnější reakci města na zmiňované jevy, se kterými, stejně jako Vy, rozhodně nesouhlasím? Věřte, že vedení města, policie, městská policie a všichni zainteresovaní dělají maximum možného pro to, abychom tyto jevy nějakým způsobem eliminovali. Slovo maximum možného jsem uvedl úmyslně, protože v drtivé většině narážíme na nedokonalou legislativu a neúčinné zákony. O tom, že město využívá veškeré své možnosti, svědčí i fakt, že jsme vyhláškou specifikovali nedovolený zábor veřejných ploch na území města Sokolova a tím je zcela jasné, že posedávání na chodnících, trávnících bytových domů, zejména nepřizpůsobivými občany, bude již alespoň zčásti postihována. Městská i státní policie nepřetržitě řeší obtěžování slušných občanů ať už hlukem v okolí domů nebo samotných domech, řešíme také znečišťování veřejných prostranství, ale nerad přiznávám, že námi umožněné postihy jsou mnohdy bez účinku.
~ Bc. Jan Picka, starosta